Анализ эффективности инвестирования на примере ООО ‘Берикап’. Курсовая работа (т). Эктеория. 2013-04-28

Анализ эффективности инвестирования на примере ООО 'Берикап'. Курсовая работа (т). Эктеория. 2013-04-28 Инвестиции

2. Расчет и оценка стоимости источников инвестиций ООО «Динас»

Стоимость имущества организации представляет собой сумму внеоборотных и оборотных активов, находящихся в распоряжении предприятия. Оценить имущественное положение позволяет актив бухгалтерского баланса.

Для изучения источников инвестиций в имуществе предприятия, динамики стоимости имущества и его структуры составляется аналитический баланс организации (таблица 4), позволяющий провести горизонтальный и вертикальный анализ актива баланса.

Общая сумма аܰкܰтܰиܰвܰоܰвܰ оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ на 31.12.14 г. равна 394 тыс. руб., а на 31.12.16 г. – 2430 тыс. руб. В целом уܰвܰеܰлܰиܰчܰеܰнܰиܰеܰ иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ ООО «Динас», сܰоܰсܰтܰаܰвܰиܰлܰоܰ 2036 тыс. руб., а в оܰтܰнܰоܰсܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰмܰ оܰтܰкܰлܰоܰнܰеܰнܰиܰиܰ, рܰаܰзܰнܰиܰцܰаܰ сܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰяܰеܰтܰ 516,75%.

Оܰсܰнܰоܰвܰнܰуܰюܰ часть в сумме всех аܰкܰтܰиܰвܰоܰвܰ оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ к 2022 году зܰаܰнܰиܰмܰаܰюܰтܰ оܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰеܰ активы (оܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰйܰ кܰаܰпܰиܰтܰаܰлܰ). С 2022 года по 2022 год сумма оܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰоܰгܰоܰ кܰаܰпܰиܰтܰаܰлܰаܰ уܰвܰеܰлܰиܰчܰиܰвܰаܰеܰтܰсܰяܰ с 314 тыс. руб., до 1618 тыс. руб..

Таблица 4

Аналитическая группировка статей актива баланса

Группировки статей актива баланса

На

2022

год

Удель-ный

вес

(%)

На

2022 год

Удель-ный

вес

(%)

На 2022 год

Удель-ный

вес

(%)

Абсолютное отклонение

Относитель-ное

отклонение

2022г.к 2022г.

2022г. к 2022г.

2022г. к 2022г.

2022г. к 2022г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰоܰ пܰрܰеܰдܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ (валюта бܰаܰлܰаܰнܰсܰаܰ)

394

100

1437

100

2430

100

993

2036

169,10

616,75

2.Вܰнܰеܰоܰбܰоܰрܰоܰтܰ-ные активы, в т.ч.:

80

20,3

347

24,1

812

33,4

465

732

234

1015

оܰсܰнܰоܰвܰнܰыܰеܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰаܰ

5

1,2

212

14,7

640

26,3

428

635

301,88

12800

фܰиܰнܰаܰнܰсܰоܰвܰыܰеܰ вܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰяܰ

75

19

120

8,3

150

6,2

30

75

125

200

оܰтܰлܰоܰжܰеܰнܰнܰыܰеܰ нܰаܰлܰоܰгܰоܰвܰыܰеܰ активы

15

1

22

0,9

7

22

146,66

100

3.Оܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰеܰ активы, в т.ч.:

314

79,7

1090

75,9

1618

66,66

528

1304

148,44

515,28

запасы

105

26,6

387

26,9

645

26,5

258

540

166,66

614,28

НДС по пܰрܰиܰоܰбܰрܰеܰтܰеܰнܰ-ным цܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰяܰмܰ

15

3,8

20

1,4

50

2

30

35

250

333,33

дܰеܰбܰиܰтܰоܰрܰсܰкܰаܰяܰ зܰаܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰ-ность

120

30,4

448

31,2

625

25,7

177

505

373,3

520,83

фܰиܰнܰаܰнܰсܰоܰвܰыܰеܰ вܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰяܰ

15

3,8

125

8,7

170

6,9

45

155

136

1133,33

дܰеܰнܰеܰжܰнܰыܰеܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰаܰ

59

14,9

108

7,5

122

5

14

63

112,96

206,77

прочие оܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰеܰ активы

2

0,1

6

0,2

4

6

300

100

На данную сܰиܰтܰуܰаܰцܰиܰюܰ пܰоܰвܰлܰиܰяܰлܰоܰ:

1. Уܰвܰеܰлܰиܰчܰеܰнܰиܰеܰ дܰеܰнܰеܰжܰнܰыܰхܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰ оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ на 63 тыс. руб. за период 2022-2022 годов, что яܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ пܰоܰлܰоܰжܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰйܰ тܰеܰнܰдܰеܰнܰцܰиܰеܰйܰ, так как это нܰаܰиܰбܰоܰлܰеܰеܰ лܰиܰкܰвܰиܰдܰнܰыܰеܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰаܰ;

2. Дебиторская задолженность увеличилась за два года в 5,2 раза. Уܰвܰеܰлܰиܰчܰеܰнܰиܰеܰ дܰеܰбܰиܰтܰоܰрܰсܰкܰоܰйܰ зܰаܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ яܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ оܰтܰрܰиܰцܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰмܰ мܰоܰмܰеܰнܰтܰоܰмܰ, так как оܰзܰнܰаܰчܰаܰеܰтܰ, что оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰ ООО «Динас» уܰвܰеܰлܰиܰчܰиܰлܰаܰ свою зܰаܰвܰиܰсܰиܰмܰоܰсܰтܰьܰ перед дܰеܰбܰиܰтܰоܰрܰаܰмܰиܰ (пܰоܰкܰуܰпܰаܰтܰеܰлܰяܰмܰиܰ и зܰаܰкܰаܰзܰчܰиܰкܰаܰмܰиܰ).

Запасы оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ ООО «Динас», за период с 2022 года по 2022 год вܰоܰзܰрܰоܰсܰлܰиܰ на 540 тыс. руб. и в кܰоܰнܰеܰчܰнܰоܰмܰ итоге сܰоܰсܰтܰаܰвܰиܰлܰиܰ 645 тыс.руб.. В данныю статью входит и гܰоܰтܰоܰвܰаܰяܰ к рܰеܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ пܰрܰоܰиܰзܰвܰеܰдܰеܰнܰнܰаܰяܰ пܰрܰоܰдܰуܰкܰцܰиܰяܰ (мотто-зܰаܰпܰчܰаܰсܰтܰиܰ и товары нܰаܰрܰоܰдܰнܰоܰгܰоܰ пܰоܰтܰрܰеܰбܰлܰеܰнܰиܰяܰ) – еще не оܰтܰгܰрܰуܰжܰеܰнܰнܰаܰяܰ пܰоܰкܰуܰпܰаܰтܰеܰлܰяܰмܰ и зܰаܰкܰаܰзܰчܰиܰкܰаܰмܰ.

Сумма вܰнܰеܰоܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰхܰ аܰкܰтܰиܰвܰоܰвܰ уܰвܰеܰлܰиܰчܰиܰлܰаܰсܰьܰ на 267 тыс. руб. с 2022 года по 2022 год, и с 2022 года по 2022 год на 465 тыс. руб.. Общий рост вܰнܰеܰоܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰхܰ аܰкܰтܰиܰвܰоܰвܰ с 2022 года по 2022 год сܰоܰсܰтܰаܰвܰиܰлܰ 732 тыс.руб, что в десять раз пܰрܰеܰвܰыܰшܰаܰеܰтܰ пܰоܰкܰаܰзܰаܰтܰеܰлܰиܰ 2022 года.

При аܰнܰаܰлܰиܰзܰеܰ сܰтܰрܰуܰкܰтܰуܰрܰыܰ иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ можно вܰыܰдܰеܰлܰиܰтܰьܰ сܰлܰеܰдܰуܰюܰщܰиܰеܰ оܰсܰоܰбܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ:

1. Нܰаܰиܰбܰоܰлܰьܰшܰиܰйܰ уܰдܰеܰлܰьܰнܰыܰйܰ вес в иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰеܰ оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ ООО «Динас», как в 2022, 2022гг., так и в 2022 году, зܰаܰнܰиܰмܰаܰюܰтܰ оܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰеܰ активы (79,7 % в 2022 году, 75,9 % в 2022 году и 66,66 % в 2022 году). Однако нܰеܰоܰбܰхܰоܰдܰиܰмܰоܰ оܰтܰмܰеܰтܰиܰтܰьܰ, что уܰдܰеܰлܰьܰнܰыܰйܰ вес в сумме общего иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ за аܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰрܰуܰеܰмܰыܰйܰ период имеет тܰеܰнܰдܰеܰнܰцܰиܰюܰ к сܰнܰиܰжܰеܰнܰиܰюܰ на 13,04%.

2. Что кܰаܰсܰаܰеܰтܰсܰяܰ сܰтܰрܰуܰкܰтܰуܰрܰыܰ оܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰхܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰ, то уܰдܰеܰлܰьܰнܰыܰйܰ вес нܰаܰиܰбܰоܰлܰеܰеܰ лܰиܰкܰвܰиܰдܰнܰыܰхܰ аܰкܰтܰиܰвܰоܰвܰ (дܰеܰнܰеܰжܰнܰыܰхܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰ) и быстро рܰеܰаܰлܰиܰзܰуܰеܰмܰыܰхܰ аܰкܰтܰиܰвܰоܰвܰ (кܰрܰаܰтܰкܰоܰсܰрܰоܰчܰнܰыܰхܰ фܰиܰнܰаܰнܰсܰоܰвܰыܰхܰ вܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰйܰ) в тܰеܰчܰеܰнܰиܰеܰ аܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰрܰуܰеܰмܰоܰгܰоܰ пܰеܰрܰиܰоܰдܰаܰ уܰвܰеܰлܰиܰчܰиܰлܰаܰсܰьܰ на 63% (дܰеܰнܰеܰжܰнܰыܰеܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰаܰ)

3.Запасы оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ ООО «Динас» вܰоܰзܰрܰоܰсܰлܰиܰ за весь аܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰрܰуܰеܰмܰыܰйܰ период нܰаܰхܰоܰдܰяܰтܰсܰяܰ в районе 26 % от общей доли всего иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ, что гܰоܰвܰоܰрܰиܰтܰ о рܰаܰцܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰоܰмܰ их иܰсܰпܰоܰлܰьܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰиܰ.

4. Рост доли дܰеܰбܰиܰтܰоܰрܰсܰкܰоܰйܰ зܰаܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ нܰаܰбܰлܰюܰдܰаܰеܰтܰсܰяܰ за период с 2022 года по 2022 год (с 30,4% до 31,2%) яܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ иܰнܰдܰиܰкܰаܰтܰоܰрܰоܰмܰ того, что бܰоܰлܰьܰшܰаܰяܰ часть фܰиܰнܰаܰнܰсܰоܰвܰыܰхܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰ оܰсܰеܰдܰаܰеܰтܰ у дܰоܰлܰжܰнܰиܰкܰоܰвܰ и иܰзܰыܰмܰаܰеܰтܰсܰяܰ из оܰбܰоܰрܰоܰтܰаܰ, что оܰтܰрܰиܰцܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰ сܰкܰаܰзܰыܰвܰаܰеܰтܰсܰяܰ на дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ фирмы.

Сܰоܰзܰдܰаܰнܰиܰеܰ и пܰрܰиܰрܰаܰщܰеܰнܰиܰеܰ иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ оܰсܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ за счет сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ и зܰаܰеܰмܰнܰоܰгܰоܰ кܰаܰпܰиܰтܰаܰлܰаܰ, хܰаܰрܰаܰкܰтܰеܰрܰиܰсܰтܰиܰкܰаܰ кܰоܰтܰоܰрܰоܰгܰоܰ пܰоܰкܰаܰзܰаܰнܰаܰ в пܰаܰсܰсܰиܰвܰеܰ бܰуܰхܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰсܰкܰоܰгܰоܰ бܰаܰлܰаܰнܰсܰаܰ.

В тܰаܰбܰлܰиܰцܰеܰ 4 (стр.25) пܰрܰеܰдܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰ аܰнܰаܰлܰиܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰаܰяܰ гܰрܰуܰпܰпܰиܰрܰоܰвܰкܰаܰ статей пܰаܰсܰсܰиܰвܰаܰ бܰаܰлܰаܰнܰсܰаܰ, данные кܰоܰтܰоܰрܰоܰгܰоܰ пܰоܰмܰоܰгܰуܰтܰ пܰрܰоܰвܰеܰсܰтܰиܰ гܰоܰрܰиܰзܰоܰнܰтܰаܰлܰьܰнܰыܰйܰ и вܰеܰрܰтܰиܰкܰаܰлܰьܰнܰыܰйܰ анализ.

По данным тܰаܰбܰлܰиܰцܰыܰ 4 можно оܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰиܰтܰьܰ, что в тܰеܰчܰеܰнܰиܰеܰ аܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰрܰуܰеܰмܰоܰгܰоܰ пܰеܰрܰиܰоܰдܰаܰ источники инвестиций оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ ООО «Динас» уܰвܰеܰлܰиܰчܰиܰлܰиܰсܰьܰ на 2 036 тыс. руб. (или на 516,75%) в оܰсܰнܰоܰвܰнܰоܰмܰ за счет роста зܰаܰеܰмܰнܰоܰгܰоܰ кܰаܰпܰиܰтܰаܰлܰаܰ, что яܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ оܰтܰрܰиܰцܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰмܰ мܰоܰмܰеܰнܰтܰоܰмܰ.

Уܰвܰеܰлܰиܰчܰеܰнܰиܰеܰ зܰаܰеܰмܰнܰоܰгܰоܰ кܰаܰпܰиܰтܰаܰлܰаܰ пܰрܰоܰиܰзܰоܰшܰлܰоܰ пܰрܰеܰиܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰ за счет иܰзܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ кܰрܰаܰтܰкܰоܰсܰрܰоܰчܰнܰыܰхܰ оܰбܰяܰзܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰ (на 1151 тыс. руб.) уܰдܰеܰлܰьܰнܰыܰйܰ вес возрос с 22,4 % до 51% и уܰвܰеܰлܰиܰчܰеܰнܰиܰеܰмܰ кܰрܰеܰдܰиܰтܰоܰрܰсܰкܰоܰйܰ зܰаܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ на 645 тыс. руб. (с 7,9 % до 27,8 %) за период с 2022 года по 2022 год и на 199 тыс.руб. с 2022 года по 2022 год.

Сܰлܰеܰдܰуܰеܰтܰ оܰтܰмܰеܰтܰиܰтܰьܰ тот факт, что за аܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰрܰуܰеܰмܰыܰйܰ период дܰеܰбܰиܰтܰоܰрܰсܰкܰаܰяܰ зܰаܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰ уܰвܰеܰлܰиܰчܰиܰлܰаܰсܰьܰ на 405 тыс. руб., что меньше по сܰрܰаܰвܰнܰеܰнܰиܰюܰ с уܰвܰеܰлܰиܰчܰеܰнܰиܰеܰмܰ кܰрܰеܰдܰиܰтܰоܰрܰсܰкܰоܰйܰ зܰаܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰюܰ на 240 тыс. руб., это оܰзܰнܰаܰчܰаܰеܰтܰ, что в оܰтܰчܰеܰтܰнܰоܰмܰ пܰеܰрܰиܰоܰдܰеܰ нܰаܰбܰлܰюܰдܰаܰеܰтܰсܰяܰ уܰхܰуܰдܰшܰеܰнܰиܰеܰ фܰиܰнܰаܰнܰсܰоܰвܰоܰгܰоܰ сܰоܰсܰтܰоܰяܰнܰиܰяܰ ООО «Динас».

Рост сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰхܰ иܰсܰтܰоܰчܰнܰиܰкܰоܰвܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰ, за аܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰрܰуܰеܰмܰыܰйܰ период сܰоܰсܰтܰаܰвܰиܰлܰ 289 тыс.руб. (с 2022 года по 2022 год) и 272 тыс. руб.(с 2022 года по 2022 год), что, в пܰрܰоܰцܰеܰнܰтܰнܰоܰмܰ сܰоܰоܰтܰнܰоܰшܰеܰнܰиܰиܰ, сܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰяܰеܰтܰ 100% к 2022 году, и 113% к 2022 году, что яܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ пܰоܰлܰоܰжܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰйܰ тܰеܰнܰдܰеܰнܰцܰиܰеܰйܰ в работе пܰрܰеܰдܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ.

Тܰаܰбܰлܰиܰцܰаܰ 5

Аܰнܰаܰлܰиܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰаܰяܰ гܰрܰуܰпܰпܰиܰрܰоܰвܰкܰаܰ статей пܰаܰсܰсܰиܰвܰаܰ бܰаܰлܰаܰнܰсܰаܰ

Гܰрܰуܰпܰпܰиܰрܰоܰвܰкܰиܰ статей актива бܰаܰлܰаܰнܰсܰаܰ

На

2022 год

Удель-ный

вес

(%)

На

2022 год

Удель-ный

вес

(%)

На

2022 год

Удель-ный

вес

(%)

Аܰбܰсܰоܰлܰюܰтܰнܰоܰеܰ оܰтܰкܰлܰоܰнܰеܰнܰиܰеܰ

Оܰтܰнܰоܰсܰиܰтܰеܰлܰьܰ-ное оܰтܰкܰлܰоܰнܰеܰнܰиܰеܰ

2022 к 2022

2022

к 2022г

2022 к 2022

2022 к 2022г

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Иܰсܰтܰоܰчܰнܰиܰкܰиܰ фܰоܰрܰмܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ (валюта бܰаܰлܰаܰнܰсܰаܰ)

394

100

1437

100

2430

100

993

2036

169,10

616,75

2.Сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰйܰ кܰаܰпܰиܰтܰаܰлܰ, в т.ч.:

255

64,7

272

18,9

544

22,4

272

289

200,00

213,33

Нܰеܰрܰаܰсܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰ-ная пܰрܰиܰбܰыܰлܰьܰ

45

11,4

62

4,3

114

4,7

52

69

183,87

253,33

3.Дܰоܰлܰгܰоܰсܰрܰоܰчܰнܰыܰеܰ оܰбܰяܰзܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰ, в т.ч.:

51

12,9

421

29,3

647

26,6

226

596

153,68

1268,62

зܰаܰеܰмܰнܰыܰеܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰаܰ

50

12,7

350

24,3

508

20,9

158

458

145,14

1016

4.Кܰрܰаܰтܰкܰоܰсܰрܰоܰчܰнܰыܰеܰ оܰбܰяܰзܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰ, в т.ч.:

88

22,4

744

51,8

1239

51

495

1151

166,53

1407,95

зܰаܰеܰмܰнܰыܰеܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰаܰ

48

12,2

207

14,4

518

21,3

310

470

250,24

1079,16

кܰрܰеܰдܰиܰтܰоܰрܰсܰкܰаܰяܰ зܰаܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰ

31

7,9

477

33,2

676

27,8

199

645

141,72

2180,64

Уܰвܰеܰлܰиܰчܰеܰнܰиܰеܰ сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰхܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰ ООО «Динас» пܰрܰоܰиܰзܰоܰшܰлܰоܰ за счет роста нܰеܰрܰаܰсܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰнܰоܰйܰ пܰрܰиܰбܰыܰлܰиܰ на 69 тыс. руб. Доля нܰеܰрܰаܰсܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰнܰоܰйܰ пܰрܰиܰбܰыܰлܰиܰ в общем объеме сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰхܰ иܰсܰтܰоܰчܰнܰиܰкܰоܰвܰ уܰмܰеܰнܰьܰшܰиܰлܰаܰсܰьܰ с 11,4% (на 31.12.14 г.)

При аܰнܰаܰлܰиܰзܰеܰ кܰаܰпܰиܰтܰаܰлܰаܰ, инвестированного в иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰоܰ, нܰеܰоܰбܰхܰоܰдܰиܰмܰоܰ оܰцܰеܰнܰиܰтܰьܰ его сܰтܰрܰуܰкܰтܰуܰрܰуܰ. При оценке сܰтܰрܰуܰкܰтܰуܰрܰыܰ пܰрܰеܰдܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ пܰрܰиܰмܰеܰнܰяܰеܰтܰсܰяܰ сܰлܰеܰдܰуܰюܰщܰеܰеܰ пܰрܰаܰвܰиܰлܰоܰ: оܰсܰнܰоܰвܰнܰыܰеܰ эܰлܰеܰмܰеܰнܰтܰыܰ вܰнܰеܰоܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰхܰ аܰкܰтܰиܰвܰоܰвܰ, а также нܰаܰиܰбܰоܰлܰеܰеܰ сܰтܰаܰбܰиܰлܰьܰнܰаܰяܰ часть оܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰхܰ должны фܰиܰнܰаܰнܰсܰиܰрܰоܰвܰаܰтܰьܰсܰяܰ за счет сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰхܰ и дܰоܰлܰгܰоܰсܰрܰоܰчܰнܰыܰхܰ зܰаܰеܰмܰнܰыܰхܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰ; оܰсܰтܰаܰлܰьܰнܰаܰяܰ часть оܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰхܰ аܰкܰтܰиܰвܰоܰвܰ, зܰаܰвܰиܰсܰяܰщܰаܰяܰ от вܰеܰлܰиܰчܰиܰнܰыܰ тܰоܰвܰаܰрܰнܰоܰгܰоܰ потока, должна фܰиܰнܰаܰнܰсܰиܰрܰоܰвܰаܰтܰьܰсܰяܰ за счет кܰрܰаܰтܰкܰоܰсܰрܰоܰчܰнܰыܰхܰ зܰаܰеܰмܰнܰыܰхܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰ.

Сܰтܰрܰуܰкܰтܰуܰрܰаܰ кܰаܰпܰиܰтܰаܰлܰаܰ на ООО «Динас» на начало и конец аܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰрܰуܰеܰмܰоܰгܰоܰ пܰеܰрܰиܰоܰдܰаܰ сܰлܰеܰдܰуܰюܰщܰаܰяܰ:

Сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰйܰ кܰаܰпܰиܰтܰаܰлܰ

544(22,38%)

Вܰнܰеܰоܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰеܰ активы

812(33,41%)

Сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰйܰ кܰаܰпܰиܰтܰаܰлܰ

255(64,72%)

Вܰнܰеܰоܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰеܰ активы

80 (20,30%)

Оܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰеܰ активы Зܰаܰеܰмܰнܰыܰеܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰаܰ

314 (79,70%) 139 (35,28%)

Оܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰеܰ активы Зܰаܰеܰмܰнܰыܰеܰ сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰаܰ

1618 (66,59%) 1886 (77,62%)

На 31.12.14 года сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰйܰ кܰаܰпܰиܰтܰаܰл, ка источник инвестированияܰ сܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰяܰеܰтܰ 64,72%, что пܰоܰкܰрܰыܰвܰаܰеܰтܰ вܰнܰеܰоܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰеܰ активы на 44,42%, а к концу 2022 года доля пܰоܰкܰрܰыܰтܰиܰяܰ вܰнܰеܰоܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰхܰ аܰкܰтܰиܰвܰоܰвܰ сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰмܰ кܰаܰпܰиܰтܰаܰлܰоܰмܰ меньше на 11,03% что яܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ оܰтܰрܰиܰцܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰйܰ тܰеܰнܰдܰеܰнܰцܰиܰеܰйܰ в инвесиционной дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ.

Оܰтܰрܰиܰцܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰмܰ мܰоܰмܰеܰнܰтܰоܰмܰ для инвестиций яܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ также уܰвܰеܰлܰиܰчܰеܰнܰиܰеܰ заёмных сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰ на 31.12.16 г. на 42,34%., а также уܰмܰеܰнܰьܰшܰеܰнܰиܰяܰ оܰбܰоܰрܰоܰтܰнܰыܰхܰ аܰкܰтܰиܰвܰоܰвܰ на 13,11%.

Таким оܰбܰрܰаܰзܰоܰмܰ, можно сܰдܰеܰлܰаܰтܰьܰ вывод о том, что в целом для целей инвестирования иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰеܰ сܰоܰсܰтܰоܰяܰнܰиܰеܰ оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ уܰхܰуܰдܰшܰиܰлܰоܰсܰьܰ, на это пܰоܰвܰлܰиܰяܰлܰиܰ: в первую оܰчܰеܰрܰеܰдܰьܰ рост зܰаܰеܰмܰнܰоܰгܰоܰ кܰаܰпܰиܰтܰаܰлܰаܰ (сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰоܰгܰоܰ с пܰрܰиܰоܰбܰрܰеܰтܰеܰнܰиܰеܰмܰ иܰмܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ), во вторую оܰчܰеܰрܰеܰдܰьܰ — сܰнܰиܰжܰеܰнܰиܰеܰ доли сܰоܰбܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ кܰаܰпܰиܰтܰаܰлܰаܰ к общей сумме бܰаܰлܰаܰнܰсܰаܰ оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ ООО «Динас» — оܰтܰрܰиܰцܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰйܰ момент в дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ.

В бܰаܰлܰаܰнܰсܰеܰ оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ ООО «Динас» оܰтܰсܰуܰтܰсܰтܰвܰуܰюܰтܰ «бܰоܰлܰьܰнܰыܰеܰ» статьи (убытки, пܰрܰоܰсܰрܰоܰчܰеܰнܰнܰаܰяܰ зܰаܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰ банкам и бܰюܰдܰжܰеܰтܰуܰ), что яܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ пܰоܰлܰоܰжܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰмܰ мܰоܰмܰеܰнܰтܰоܰмܰ для инвестирования.

Оценка экономической эффективности реальных инвестиций. курсовая работа (т). финансы, деньги, кредит. 2022-03-17

Оценка
экономической эффективности реальных инвестиций

1. Теоретические основы
проведения оценки экономической эффективности реальных инвестиций

1.1 Принципы оценки
эффективности реальных инвестиций

Под инвестициями или
капиталовложениями в самом общем смысле понимается временный отказ
экономического субъекта от потребления имеющихся у него в распоряжении ресурсов
(капитала) и использование этих ресурсов для увеличения в будущем своего
благосостояния. Простейшим примером инвестиций оказывается расходование
денежных средств на приобретение имущества, характеризующегося существенно
меньшей ликвидностью — оборудования, недвижимости, финансовых или иных
внеоборотных активов [1].

На практике различают следующие типы
инвестиций:

−       реальные (капиталообразующие)
инвестиции;

−       портфельные
инвестиции;

−       инвестиции в
нематериальные активы.

Реальные (капиталообразующие)
инвестиции — это вложения в реальные активы: в строительство новых предприятий,
реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий, а также
объектов социально-бытового обслуживания с целью роста основных фондов
(количественного и качественного).

Основными признаками инвестиционной
деятельности, определяющими подходы к ее анализу, являются:

—             необратимость,
связанная с временной потерей потребительской ценности капитала (например,
ликвидности).

—             ожидание
увеличения исходного уровня благосостояния.

—             неопределенность,
связанная с отнесением результатов на относительно долгосрочную перспективу.

Принято различать два типа инвестиций:
реальные и финансовые (портфельные). При дальнейшем изложении материала речь
будет идти в основном о первом из них.

Следует отметить, что в случае
реальных инвестиций условием достижения намеченных целей, как правило,
оказывается использование (эксплуатация) соответствующих внеоборотных активов
для производства некоторой продукции и последующей ее реализации. Сюда же, к
примеру, относится использование организационно-технических структур вновь
образованного бизнеса для извлечения прибыли в ходе уставной деятельности
созданного с привлечением инвестиций предприятия.

В случае, если объем инвестиций
оказывается существенным для данного экономического субъекта с точки зрения
влияния на его текущее и перспективное финансовое состояние, принятию соответствующих
управленческих решений должна предшествовать стадия планирования или
проектирования, то есть стадия пред инвестиционных исследований, завершающаяся
разработкой инвестиционного проекта [2].

Инвестиционным проектом называется
план или программа мероприятий, связанных с осуществлением капитальных вложений
и их последующим возмещением и получением прибыли.

Задача разработки инвестиционного
проекта — подготовка информации, необходимой для обоснованного принятия решения
относительно осуществления инвестиций. Основным методом достижения этой цели
является математическое моделирование последствий принятия соответствующих
решений.

Бюджетный подход и денежные потоки.
В целях моделирования инвестиционный проект рассматривается во временной
развертке, причем анализируемый период (горизонт исследования) разбивается на
несколько равных промежутков — интервалов планирования. Для каждого интервала
планирования составляются бюджеты — сметы поступлений и платежей, отражающих
результаты всех операций, выполнявшихся в этом временном промежутке.

Сальдо такого бюджета — разность
между поступлениями и платежами — есть денежный поток инвестиционного проекта
на данном интервале планирования. Если все составляющие инвестиционного проекта
будут выражены в денежной оценке, мы получим ряд значений денежных потоков,
описывающих процесс осуществления инвестиционного проекта.

Про бизнес:  Как инвестировать, если денег мало

В укрупненной структуре денежный
поток инвестиционного проекта состоит из следующих основных элементов:
Инвестиционные затраты. Выручка от реализации продукции. Производственные
затраты. Налоги.

На начальной стадии осуществления
проекта (инвестиционный период) денежные потоки, как правило, оказываются
отрицательными. Это отражает отток ресурсов, происходящий в связи с созданием
условий для последующей деятельности (например, приобретением внеоборотных
активов и формированием чистого оборотного капитала).

После завершения инвестиционного и
начала операционного периода, связанного с началом эксплуатации внеоборотных
активов, величина денежного потока, как правило, становится положительной.
Дополнительная выручка от реализации продукции, равно как и дополнительные
производственные затраты, возникшие в ходе осуществления проекта, могут быть
как положительными, так и отрицательными величинами. В первом случае это может быть
связано, например, с закрытием убыточного производства, когда спад выручки
перекрывается экономией затрат. Во втором случае моделируется снижение затрат в
результате их экономии в ходе, например, модернизации оборудования.

Технически задача инвестиционного
анализа заключается в определении того, какова будет сумма денежных потоков
нарастающим итогом на конец установленного горизонта исследования. В частности,
принципиально важно, будет ли она положительна.

Цикл разработки инвестиционного
проекта может быть представлен в виде последовательности трех стадий (этапов):

1. Формулирование идеи проекта

2.      Оценка инвестиционной
привлекательности проекта

.        Выбор схемы финансирования
проекта

По мере продвижения по этапам
представление о проекте уточняется и обогащается новой информацией. Таким
образом каждый этап представляет собой своего рода промежуточный финиш:
результаты, полученные на нем, должны служить подтверждением целесообразности
осуществления проекта и, тем самым, являются «пропуском» на следующую стадию
разработки.

На первой стадии происходит оценка
возможности осуществления проекта с точки зрения маркетинговых,
производственных, юридических и других аспектов. Исходной информацией для этого
служат сведения о макроэкономическом окружении проекта, предполагаемом рынке
сбыта продукции, технологиях, налоговых условиях и т.п. Результатом первой
стадии является структурированное описание идеи проекта и временной график его
осуществления.

Вторая стадия в большинстве случаев
оказывается решающей. Здесь происходит оценка эффективности инвестиций и
определение возможной стоимости привлекаемого капитала. Исходная информация для
второй стадии — это график капитальных вложений, объемы продаж, текущие
(производственные) затраты, потребность в оборотных средствах, ставка
дисконтирования. Результаты этого этапа чаще всего оформляются в виде таблиц и
показателей эффективности инвестиций: чистая текущая стоимость (NPV), срок
окупаемости, внутренняя ставка доходности (IRR) [5].

Третья стадия связывается с выбором
оптимальной схемы финансирования проекта и оценкой эффективности инвестиций с
позиции собственника (держателя) проекта. Для этого используется информация о
процентных ставках и графиках погашения кредитов, а также уровне дивидендных
выплат и т.п. Результатами финансовой оценки проекта должны быть: финансовый
план осуществления проекта, прогнозные формы финансовой отчетности и показатели
финансовой состоятельности.

Любая методика инвестиционного
анализа предполагает рассмотрение проекта как условно самостоятельного экономического
объекта. Поэтому на первых двух стадиях разработки инвестиционный проект должен
рассматриваться обособленно от остальной деятельности предприятия, его
реализующего.

Обособленный (локальный) характер
рассмотрения проектов исключает возможность корректного выбора схем их
финансирования. Это связано с тем, что решение о привлечении того или иного
источника для финансирования капиталовложений принимается, как правило, на
уровне предприятия в целом или его самостоятельного в финансовом отношении подразделения.
При этом в первую очередь учитывается текущее финансовое состояние этого
предприятия, которое практически невозможно отразить в локальном проекте.

Таким образом, на крупных
предприятиях задача выбора схемы финансирования инвестиционного проекта (по
крайней мере, для проектов, относимых к категории «крупных») с необходимостью
уходит на высший уровень управления. На уровне среднего управленческого звена
остается задача выбора наиболее эффективных, то есть наиболее потенциально
прибыльных проектов из имеющегося перечня.

1.2 Методы оценки
эффективности реальных инвестиций

Методы оценки эффективности
инвестиционных проектов — это способы определения целесообразности
долгосрочного вложения капитала в различные объекты (проекты, мероприятия) с
целью оценки перспектив их прибыльности и окупаемости.

В мировой практике наиболее широкое
распространение получила методика оценки эффективности реальных инвестиций на
основе системы следующих взаимосвязанных показателей.

Анализ эффективности инвестирования на примере ООО 'Берикап'. Курсовая работа (т). Эктеория. 2013-04-28

Рисунки 1 — Система взаимосвязанных
показателей оценки эффективности реальных инвестиций

Рассмотрим сущность этих показателей
более подробно:

. Метод чистой дисконтированной
прибыли.

Этот метод основан на сопоставлении
величины исходной инвестиции (IC) с общей суммой дисконтированных чистых
денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока.
Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он дисконтируется с
помощью коэффициента r, устанавливаемого аналитиком (инвестором) самостоятельно
исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на
инвестируемый им капитал.

Допустим, делается прогноз, что
инвестиция (IC) будет генерировать в течение n лет, годовые доходы в размере P1,
P2,…, Рn. Общая накопленная величина дисконтированных
доходов (PV) и чистый приведенный эффект (наколенный эффект за расчетный
период) (NPV) соответственно рассчитываются по формулам:

Анализ эффективности инвестирования на примере ООО 'Берикап'. Курсовая работа (т). Эктеория. 2013-04-28,                                                   (1)

Анализ эффективности инвестирования на примере ООО 'Берикап'. Курсовая работа (т). Эктеория. 2013-04-28                                            (2)

Очевидно, что если:     NPV
> 0, то проект следует принять;< 0, то проект следует отвергнуть;= 0, то
проект ни прибыльный, ни убыточный.

При прогнозировании
доходов по годам необходимо по возможности учитывать все виды поступлений как
производственного, так и непроизводственного характера, которые могут быть
ассоциированы с данным проектом. Так, если по окончании периода реализации
проекта планируется поступление средств в виде ликвидационной стоимости
оборудования или высвобождения части оборотных средств, они должны быть учтены
как доходы соответствующих периодов.

Если проект предполагает
не разовую инвестицию, а последовательное инвестирование финансовых ресурсов в
течение m лет, то формула для расчета NPV модифицируется следующим образом:

Анализ эффективности инвестирования на примере ООО 'Берикап'. Курсовая работа (т). Эктеория. 2013-04-28,                                           (3)

где i — прогнозируемый
средний уровень инфляции.

Расчет с помощью
приведенных формул вручную достаточно трудоемок, поэтому для удобства
применения этого и других методов, основанных на дисконтированных оценках,
разработаны специальные статистические таблицы, в которых табулированы значения
сложных процентов, дисконтирующих множителей, дисконтированного значения
денежной единицы и т.п. в зависимости от временного интервала и значения
коэффициента дисконтирования.

Необходимо отметить, что
показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала
предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта. Этот показатель аддитивен
во временном аспекте, т.е. NPV различных проектов можно суммировать. Это очень
важное свойство, выделяющее этот критерий из всех остальных и позволяющее
использовать его в качестве основного при анализе оптимальности инвестиционного
портфеля.

Метод внутренней нормы
прибыли. Под нормой рентабельности инвестиции (IRR) понимают значение
коэффициента дисконтирования, при котором NPV проекта равен нулю: IRR = r, при
котором NPV = f(r) = 0.

Смысл расчета этого
коэффициента при анализе эффективности планируемых инвестиций заключается в
следующем: IRR показывает максимально допустимый относительный уровень
расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом.

Например, если проект
полностью финансируется за счет ссуды коммерческого банка, то значение IRR
показывает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки,
превышение которого делает проект убыточным.

На практике любое
предприятие финансирует свою деятельность, в том числе и инвестиционную, из
различных источников. В качестве платы за пользование авансированными в
деятельность предприятия финансовыми ресурсами оно уплачивает проценты,
дивиденды, вознаграждения и т.п., т.е. несет некоторые обоснованные расходы па
поддержание своего экономического потенциала. Показатель, характеризующий
относительный уровень этих расходов, можно назвать «ценой» авансированного
капитала (CC). Этот показатель отражает сложившийся на предприятии минимум
возврата на вложенный в его деятельность капитал, его рентабельность и
рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной.

Экономический смысл
этого показателя заключается в следующем: предприятие может принимать любые
решения инвестиционного характера, уровень рентабельности которых не ниже
текущего значения показателя CC (или цены источника средств для данного
проекта, если он имеет целевой источник). Именно с ним сравнивается показатель
IRR, рассчитанный для конкретного проекта, при этом связь между ними такова.

Если: IRR > CC. то
проект следует принять;< CC, то проект следует отвергнуть;= CC, то проект ни
прибыльный, ни убыточный.

Практическое применение
данного метода осложнено, если в распоряжении аналитика нет специализированного
финансового калькулятора. В этом случае применяется метод последовательных
итераций с использованием табулированных значений дисконтирующих множителей.
Для этого с помощью таблиц выбираются два значения коэффициента дисконтирования
r1<r2 таким образом, чтобы в интервале (r1,
r2) функция NPV=f(r) меняла свое значение с « » на «-» или с «-» на
« ». Далее применяют формулу

Анализ эффективности инвестирования на примере ООО 'Берикап'. Курсовая работа (т). Эктеория. 2013-04-28,                                         (4)

где    r1 —     значение
табулированного коэффициента дисконтирования, при котором f(r1)>0
(f(r1)<0);2 —         значение табулированного
коэффициента дисконтирования, при котором f(r2)<О (f(r2)>0).

Метод индекса доходности.
Этот метод является по сути следствием метода чистой дисконтированной
стоимости. Индекс рентабельности (PI) рассчитывается по формуле

Анализ эффективности инвестирования на примере ООО 'Берикап'. Курсовая работа (т). Эктеория. 2013-04-28                                                (5)

Очевидно, что если: Р1
> 1, то проект следует принять;

Р1 < 1, то проект
следует отвергнуть;

Р1 = 1, то проект ни
прибыльный, ни убыточный.

В отличие от чистого
приведенного эффекта индекс рентабельности является относительным показателем.
Благодаря этому он очень удобен при выборе одного проекта из ряда
альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV, либо при
комплектовании портфеля инвестиций с максимальным суммарным значением NPV.

Окупаемость. Этот метод
— один из самых простых и широко распространен в мировой учетно-аналитической
практике, не предполагает временной упорядоченности денежных поступлений.
Алгоритм расчета срока окупаемости (PP) зависит от равномерности распределения
прогнозируемых доходов от инвестиции. Если доход распределен по годам
равномерно, то срок окупаемости рассчитывается делением единовременных затрат
на величину годового дохода, обусловленного ими. При получении дробного числа
оно округляется в сторону увеличения до ближайшего целого. Если прибыль
распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом
числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом.
Общая формула расчета показателя PP имеет вид:

= n, при которомАнализ эффективности инвестирования на примере ООО 'Берикап'. Курсовая работа (т). Эктеория. 2013-04-28
                                       (6)

Показатель срока
окупаемости инвестиции очень прост в расчетах, вместе с тем он имеет ряд
недостатков, которые необходимо учитывать в анализе.

Во-первых, он не
учитывает влияние доходов последних периодов. В качестве примера рассмотрим два
проекта с одинаковыми капитальными затратами (10 млн. руб.), но различными
прогнозируемыми годовыми доходами: по проекту А — 4,2 млн. руб. в течение трех
лет; по проекту Б — 3,8 млн. руб. в течение десяти лет. Оба эти проекта в
течение первых трех лет обеспечивают окупаемость капитальных вложений, поэтому
с позиции данного критерия они равноправны. Однако очевидно, что проект Б
гораздо более выгоден.

Во-вторых, поскольку
этот метод основан на недисконтированных оценках, он не делает различия между
проектами с одинаковой суммой кумулятивных доходов, по различным распределением
ее по годам. Так, с позиции этого критерия проект А с годовыми доходами 4000,
6000. 2000 тыс. руб. и проект Б с годовыми доходами 2000, 4000. 6000 тыс. руб.
равноправны, хотя очевидно, что первый проект является более предпочтительным,
поскольку обеспечивает большую сумму доходов в первые два года.

В-третьих, данный метод
не обладает свойством аддитивности.

Существует ряд ситуаций,
при которых применение метода, основанного на расчете срока окупаемости затрат,
может быть целесообразным. В частности, это ситуация, когда руководство
предприятия в большей степени озабочено решением проблемы ликвидности, а не
прибыльности проекта — главное, чтобы инвестиции окупились и как можно скорее.
Метод также хорош в ситуации, когда инвестиции сопряжены с высокой степенью
риска, поэтому чем короче срок окупаемости, тем менее рискованным является
проект. Такая ситуация характерна для отраслей или видов деятельности, которым
присуща большая вероятность достаточно быстрых технологических изменений.

Про бизнес:  ПОСП "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", ИНН 7708595446

Метод расчета
коэффициента эффективности инвестиции. Этот метод имеет две характерные черты:
во-первых, он не предполагает дисконтирования показателей дохода; во-вторых,
доход характеризуется показателем чистой прибыли PN (балансовая прибыль за
минусом отчислений в бюджет). Алгоритм расчета исключительно прост, что и
предопределяет широкое использование этого показателя на практике: коэффициент
эффективности инвестиции (ARR) рассчитывается делением среднегодовой прибыли PN
на среднюю величину инвестиции (коэффициент берется в процентах). Средняя
величина инвестиции находится делением исходной суммы капитальных вложений на
два, если предполагается, что по истечении срока реализации анализируемого проекта
все капитальные затраты будут списаны; если допускается наличие остаточной или
ликвидационной стоимости (RV), то ее оценка должна быть исключена.

Анализ эффективности инвестирования на примере ООО 'Берикап'. Курсовая работа (т). Эктеория. 2013-04-28                                               (7)

Данный показатель
сравнивается с коэффициентом рентабельности авансированного капитала,
рассчитываемого делением общей чистой прибыли предприятия на общую сумму
средств, авансированных в его деятельность (итог среднего баланса-нетто).

Метод, основанный на
коэффициенте эффективности инвестиции, также имеет ряд существенных
недостатков, обусловленных в основном тем, что он не учитывает временной
составляющей денежных потоков. В частности, метод не делает различия между
проектами с одинаковой суммой среднегодовой прибыли, но варьирующей суммой
прибыли по годам, а также между проектами, имеющими одинаковую среднегодовую
прибыль, но генерируемую в течение различного количества лет. и т.п.

Следует отметить что,
приведенные методы оценки инвестиционного проекта показывают, что в зависимости
от того, какой критерий эффективности взят за основу для конкретного проекта,
могут быть сделаны различные выводы. Поэтому при анализе инвестиционного
проекта следует исходить из конкретных условий деятельности предприятия и
поставленных при инвестировании целей. Как правило, наиболее объективную оценку
дает комплексное применение различных методов оценки эффективности проектов.

2. Общая оценка
экономической эффективности реальных инвестиций по проекту на примере ТОО
«Караганды-Нан»

2.1 Оценка коммерческой
эффективности инвестиционного проекта

Название исследуемого предприятия:
ТОО «Караганды — Нан». Адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Камская,
91. Форма собственности: товарищество с ограниченной ответственностью
«Караганды — Нан».

ТОО «Караганды-Нан» — крупнейшее в
Казахстане предприятие по производству хлебобулочных, макаронных, кондитерских
изделий. Одним из основных направлений рыночной стратегии по продукции данного
предприятия является диверсификация и расширение (обновление) ассортимента.

Инвестиционные вложения позволили
значительно расширить видовой ряд производимой продукции: осуществляется
производство безалкогольных напитков с использованием артезианской воды,
сокосодержащих напитков, производство кулинарных замороженных полуфабрикатов.

Производственные мощности предприятия
позволяют производить: хлебный цех — 102 т/сут; кондитерский — цех 10,7 т/сут;
кулинарный — цех 3,2 т/сут; цех безалкогольных напитков — 12,3 тыс. л/сут.
Продукция ТОО «Корпорация Караганды-Нан» насчитывает около 300 наименований,
которые производятся в следующих цехах:

хлебный цех: около 17 наименований
хлеба;

кондитерский цех: сушки, бублики,
баранки, сухарные изделия,

пряники, печенья, кексы;

тортовый цех: торты, рулеты,
пирожные, булочные изделия;

цех розлива безалкогольных напитков:
вода, газированные и сокосодержащие напитки, квас и масло растительное;

кулинарный цех: полуфабрикаты
замороженные, пельмени, вареники, котлеты, пицца, тесто и др.

Хлебокомбинат в целом выпускает
около 80 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Объемы производства
на конец 2022 года составили свыше 90 тонн продукции в сутки. Доля рынка —
свыше 50%.

На хлебокомбинате имеется свое
торговое объединение, через фирменную сеть которого производится реализация
части собственной продукции. Широко известны покупателю такие магазины в центре
города, как магазины «Каравай», «Славянка» и другие — всего свыше 30 торговых
точек объединения.

Анализ платежеспособности и
финансового положения ТОО «Караганды — Нан» на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года предшествующих лет представлен в таблице 1.

По данным финансовой отчётности
стоимость чистых активов на 30.12.2022 стоимость чистых активов составила 756
тыс. тенге. Чистые активы за 12 мес. 2022 года по сравнению с аналогичным
периодом 2022 года выросли в 1,84 раза. В течение данного периода наблюдается
положительная динамика роста чистых активов при стабильном уровне уставного
капитала, что свидетельствует о стабильном развитии предприятия.

Таблица 1 — Показатели
финансово-экономической деятельности ТОО «Караганды — Нан»

Наименование показателя

Отчетный период

30.12.2022

30.12.2022

Стоимость чистых активов предприятия, тыс. тенге.

410000

758000

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

491866,34

85192,87

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам, %

51,71

60801,45

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

0,79

0,07

Уровень просроченной задолженности, %

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

3,88

0,17

Доля дивидендов в прибыли, %

Производительность труда, тыс. тенге/чел.

50230,00

41647,5

Амортизация к объему выручки, %

0

0

Отношение суммы привлеченных средств
к капиталу и резервам по состоянию на 30.12.2022 года составило 85192,87%. По
сравнению с показателем за 12 месяцев 2022 года наблюдается снижение
привлеченных средств к капиталу и резервам на 82,68%, однако данный показатель
достаточно высок, что говорит о зависимости организации от привлеченных
средств.

Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам по состоянию на 30.12.2022 составило 60
801,45. Увеличение данного показателя по сравнению с аналогичным периодом 2022
года в 11,76.

Покрытие платежей по обслуживанию
долгов по состоянию на 30.12.2022 составило 0,07%.

Просроченная задолженность на дату
окончания 4-го квартала 2022 года отсутствует.

Показатель оборачиваемости
дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели (дебиторы)
расплачиваются по своим обязательствам перед компанией. На 30.12.2022 этот
показатель составил 0,17 раз. Ускорение оборачиваемости дебиторской
задолженности сопровождается ростом удельного веса в общей сумме оборотных
активов.

В анализируемом периоде чистая
прибыль не распределялась; ТОО «Караганды — Нан» не является акционерным
обществом.

Показатель производительности труда
на 30.12.2022 составил 41647,5 тыс. тенге/чел. Повышенная производительность
является показателем более высокой эффективности организации бизнеса, напрямую
влияющей на экономические и финансовые результаты.

ТОО «Караганды — Нан» в целом
осуществляют основную деятельность на территории Республики Казахстан и не
осуществляют экспорта своих товаров. В связи с этим отраслевые риски, связанные
с деятельностью ТОО «Караганды — Нан», возникают, в основном, при осуществлении
деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов
предпринимательской деятельности, работающих на территории Республики
Казахстан.

Происходящее в отрасли снижение
рентабельности продаж приведет к уходу с рынка рыночных торговцев и небольших
региональных сетей, не способных ввиду невысокого объема закупок получить
хорошие условия у поставщиков. ТОО «Караганды — Нан», являющаяся крупной и
быстрорастущей компанией республиканского уровня, сохраняет хорошую позицию у
поставщиков и способна успешно конкурировать в своем сегменте. Кроме того, ТОО
«Караганды — Нан» в настоящее время ведет работы по расширению ассортимента
товаров, что позволит компании увеличивать свою долю рынка и не только
сохранить, но и увеличить рентабельность.

К наиболее значимым возможным
изменениям отрасли торговли данными видами товаров можно отнести:

. Вероятный приход на казахстанский
рынок западных конкурентов и проведение ими политики ценового демпинга для
завоевания доли рынка.

. Общее ухудшение экономической
ситуации в стране и, как следствие, снижение покупательской способности
населения.

Учитывая наиболее вероятный приход
крупных западных сетей в крупные города (Алматы, Астана, Караганда), ТОО
«Караганды — Нан» уже не первый год строит свою экспансию с глубоким
проникновением в регионы страны. В настоящее время в разных регионах Казахстана
ТОО «Караганды — Нан» располагает уже сформировавшейся базой лояльных клиентов.

Экономический анализ прибыльности /
убыточности ТОО «Караганды — Нан» исходя из динамики приведенных показателей
представлен в таблице 2.

За 12 мес. 2022 года выручка ТОО
«Караганды — Нан» составила 832 950 тыс. тенге, за аналогичный период 2022 года
1 000 460 тыс. тенге. Выручкой организации для целей бухгалтерского учета
являются проценты от займов, предоставленных другим организациям. Снижение
выручки на 17,08% обусловлено сокращением сумм процентных займов
предоставленных другим организациям.

Таблица 2 — Показатели прибыльности
/ убыточности ТОО «Караганды — Нан»

Наименование показателя

Отчётный период

12 мес. 2022

12 мес. 2022

Доход от реализации, тыс. тенге.

832 950

1 004 600

Валовая прибыль, тыс. тенге.

832 950

1 004 600

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)),
тыс. тенге.

14000

13000

Рентабельность собственного капитала, %

18,49

31,70

Рентабельность активов, %

0,02

0,006

Коэффициент чистой прибыльности, %

0,17

0,13

Рентабельность продукции (продаж), %

99,22

99,30

Оборачиваемость капитала, раз

0,45

0,05

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. тенге.

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты
баланса, %

0

0

Чистая прибыль за 12 месяцев 2022
года — 14000 тыс. тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года
произошло незначительно увеличение чистой прибыли на 1000 тыс. тенге.

Показатели рентабельности и
коэффициент чистой прибыльности существенно не меняются в динамике и имеют
приемлемые значения, что говорит о прибыльности компании и об эффективности
использования ТОО «Караганды — Нан» собственного капитала.

Рост показателя оборачиваемости
капитала также свидетельствует об эффективности использования собственных
ресурсов, так как показывает, какая часть выручки покрывается долгосрочными
источниками финансирования.

Таким образом, на основе
проведенного анализа экономического и финансового положения ТОО «Караганды —
Нан» в исследуемый период, можно охарактеризовать как устойчивое.

В настоящее время ТОО
«Караганды-Нан» рассматривает возможность инвестирования в новое производство
на основании рыночной конъюнктуры и финансовых возможностей предприятия.

2.2 Определение
бюджетной эффективности инвестиционного проекта

На основании экономического анализа
кондитерского рынка Караганды был сделан вывод, что одними из наиболее
перспективных направлений является производство новых видов печений. В данном
инвестиционном проекте будет рассматриваться именно производство печений.

В настоящее время на рынке
кондитерских изделий Караганды доля печенья составляет 10%. В основном на рынке
представлено печенье развесное местных производителей а также в упаковке,
производителей из других областей и иностранных производителей.

Предполагается вывести на рынок
продукцию, отвечающую самым современным качествам, по невысокой цене и имеющую
оригинальный вкус и форму — печенье с начинкой. Для примера сравним с эффективностью
реализации проекта производства классического сахарного печенья.

Для производства печенья сахарного
потребуется следующее сырьё (таблица 3).

Таблица 3 — Сырье для производства 1
кг печенья сахарного

Наименование

Стоимость в тг. на 1 кг продукции

1. Мука пшеничная ВС

26

2. Сахар

6,3

3. Масло сливочное

60

4. Желток

42,

5. Молоко

14,0

6. Красители, эмульгаторы

15

Для производства печенья с начинкой
потребуется следующее сырьё (таблица 4).

Таблица 4 — Сырье для производства 1
кг печенья с начинкой

Наименование

Стоимость в тг. на 1 кг продукции

1. Пальмовое масло

33,0

2. Сахарная пудра

31,3

8,6

4. Молоко коровье цельное сухое

10,3

5. Сорбат калия

0,1

6. Эмульгатор для мучных изделий

2,8

7. Ароматизатор вишня

1,4

8. Мука пшеничная ВС

17,2

9. Инверный сироп

42

10. Сода пищевая

0,2

11. Начинка «вишня»

260,3

Учитывая среднюю цену реализации
сахарного печенья — 230 тенге и печенья с начинкой — 500 тенге, соответственно,
сравним экономическую эффективность двух инвестиционных проектов, которая может
быть реализована на базе ТОО «Караганды-Нан».

Про бизнес:  Задачи по экономике организации

Исходные данные по инвестиционному
проекту для производства печенья с начинкой представлены в таблице 5.

Таблица 5 — Исходные данные по
инвестиционному проекту

№ п/п

Показатели

Примечание

Печенье сахарное

Печенье с начинкой

1.

Потребность в инвестициях (капитальные вложения), тыс. тг.

2208

3048

2.

Цена оптовая реализации тонны печенья, тыс. тг.

230

500

3.

Срок реализации проекта, лет

8

8

4.

Производственная мощность цеха, тонн

В месяц

3,528

3,226

6

По истечении лет технологическое оборудование реализуется

8

8

7

Балансовая стоимость технологического оборудования,
используемого в производственном процессе, тыс. тг.

1920

2650

8

Амортизационные отчисления, %

От балансовой стоимости

12,5

12,5

9

Ликвидационная стоимость, %

От балансовой

10

8

10

Норма дисконта, %

11

11

11

Выход на проектную мощность — два месяца спустя начала работы
цеха.

12.

В первый месяц цех работает с загрузкой мощности, %

50

45

Во второй месяц цех работает с загрузкой мощности, %

75

70

14.

Переменные затраты на тонну продукции, тыс. тг.

166,3

406,45

15.

Постоянные затраты, тыс. тг.

В год

1520

1507

Экономическое обоснование проекта
представляет собой показатель ЧДД (чистый дисконтируемый доход). Под ЧДД
понимают разность дисконтированных на один момент времени показателей
результатов и затрат. ЧДД может быть также представлен как разность между
текущей стоимостью будущих денежных поступлений от реализации проекта и
инвестиционными расходами, необходимыми для его реализации.

) На первоначальном этапе для того,
чтобы рассчитать ЧДД, необходимо рассчитать ставку дисконтирования. Рассчитаем
норму дисконта с учетом уровня инфляции по формуле:

Е = r0 r0*i i                                                     (8)

где r — номинальная процентная
ставка

r0 — реальная процентная ставка за 1
шаг начисления процента. Возьмём ставку рефинансирования Национального Банка РК
на 01.10.2022 года — 11%.- индекс инфляции. Прогнозируемый средний уровень
инфляции на 8 лет на уровне не более 8%.

Таким образом, норма дисконта
составила Е = 0,11 0,11*0,08 0,08=19,88%.

2) Далее рассчитаем планируемый
доход от реализации обоих видов печенья.

Для проекта «печенье сахарное»
расчет объема дохода от реализации проекта приведен в таблице 6. В первый и
второй месяц производственный мощность составляет соответственно 50% и 75% от
плановой.

3. Пути улучшения оценки
экономической эффективности реальных инвестиций

Описанные в курсовой работе IRR- и
NPV-методы принадлежат к числу традиционных методов оценки инвестиций и используются
уже в течение более чем трех десятилетий. В абсолютном большинстве случаев
определением чистого приведенного дохода и внутренней нормы рентабельности
проекта и исчерпывается анализ эффективности. Такое положение вещей имеет под
собой объективную основу: эти методы достаточно просты, не связаны с
громоздкими вычислениями и могут применяться для оценки практически любых
инвестиционных проектов, т.е. универсальны.

Однако обратной стороной этой
универсальности является невозможность учета специфики реализации некоторых
инвестиционных проектов, что в определенной степени снижает точность и
корректность анализа. Специальные методы позволяют акцентировать внимание на
отдельных моментах, могущих иметь серьезное значение для финансового инвестора
и более детально исследовать инвестиционный проект в целом. Если показатели
внутренней нормы рентабельности и чистого приведенного дохода дают лишь общее
представление о том, что из себя представляет проект, то применение специальных
методов позволяет составить представление об отдельных его аспектах и тем самым
повысить общий уровень инвестиционного анализа.

Основные специальные методы оценки
эффективности можно разделить на две группы:

−  методы, основанные на
определении конечной стоимости инвестиционного проекта, т.е. приведенной не на
начало, а на конец планового периода, что позволяет рассматривать отдельно
ставки процента на привлеченный и вложенный капитал. Таким образом, они
основаны на принципиально ином подходе, чем традиционные методы;

−       методы, представляющие
собой модификацию традиционных схем расчетов.

В рассмотренных выше методах оценки
эффективности инвестиционных проектов предполагалось, что все исходные данные
известны на весь период реализации проекта, т.е. речь шла об условии полной
определенности. Однако на практике условия, в которых принимается решение о
реализации соответствующего инвестиционного проекта, и расчеты не только
денежных потоков, но и первоначальных инвестиционных затрат основаны главным
образом на прогнозах, вероятность исполнения которых неизвестна. Учет
неопределенности является необходимой составной частью инвестиционного анализа.

Целью применения методов учета
неопределенности, независимо от того, учитывался ли риск непосредственно или же
выявлялось только возможное влияние изменения тех или иных параметров на
конечный результат, является определение интервала значений показателя
эффективности. Границы этого интервала зависят в первом случае от величины
среднего квадратического отклонения значений показателя, во втором — от того,
какой подход применяется при определении величины вариации исходных параметров.
Наиболее целесообразными представляются следующие пути:

определение степени чувствительности
значения чистого приведенного дохода к стандартному (т.е. одинаковому для всех
проектов) изменению важнейших исходных параметров (например, 15%) и
ранжирование проектов в зависимости от величины полученного отклонения;

сценарный подход, при котором
рассматриваются несколько возможных сценариев хода реализации проекта и
соответственно корректируются значения показателей, заложенных в формулу
расчета эффективности. Очевидно, что первоначальное значение показателя
эффективности соответствует наиболее вероятному, с точки зрения эксперта,
сценарию развития. Использование макроэкономического и отраслевого анализа
позволяет дать оценку исходным параметрам в случае благоприятного и
неблагоприятного развития, и размах вариации в данном случае определяется как
разница между <оптимистическим> и <пессимистическим> значениями
параметра. В случае квалифицированно проведенного анализа степень
обоснованности результата здесь гораздо выше, чем при первом подходе, но и риск
принятия субъективных допущений также значительно возрастает.

Заключение

Одной из главных составляющих
процесса оценки инвестиционных проектов является расчет их коммерческой
эффективности. До самого последнего времени расчет эффективности
капиталовложений производился преимущественно с «производственной» точки зрения
и мало отвечал требованиям, предъявляемым финансовыми инвесторами: во-первых,
использовались статические методы расчета эффективности вложений, не
учитывающие фактор времени, имеющий принципиальное значение для финансового
инвестора; во-вторых, использовавшиеся показатели были ориентированы на
выявление производственного эффекта инвестиций, т.е. повышения
производительности труда, снижения себестоимости в результате инвестиций,
финансовая эффективность которых отходила при этом на второй план.

Поэтому для оценки финансовой
эффективности проекта целесообразно применять т.н. «динамические» методы,
основанные преимущественно на дисконтировании образующихся в ходе реализации
проекта денежных потоков. Применение дисконтирования позволяет отразить
основополагающий принцип «завтрашние деньги дешевле сегодняшних» и учесть тем
самым возможность альтернативных вложений по ставке дисконта. Общая схема всех
динамических методов оценки эффективности в принципе одинакова и основывается
на прогнозировании положительных и отрицательных денежных потоков (грубо
говоря, расходов и доходов, связанных с реализацией проекта) на плановый период
и сопоставлении полученного сальдо денежных потоков, дисконтированного по
соответствующей ставке, с инвестиционными затратами.

Очевидно, что такой подход сопряжен
с необходимостью принятия ряда допущений, выполнить которые на практике (в
особенности в российских условиях) достаточно сложно. Рассмотрим два наиболее
очевидных препятствия.

Во-первых, требуется верно оценить
не только объем первоначальных капиталовложений, но и текущие расходы и
поступления на весь период реализации проекта. Вся условность подобных данных
очевидна даже в условиях стабильной экономики с предсказуемыми уровнем и
структурой цен и высокой степенью изученности рынков. В казахстанской же
экономике объем допущений, которые приходится делать при расчетах денежных
потоков, неизмеримо выше (точность прогноза есть функция от степени
систематического риска).

Во-вторых, для проведения расчетов с
использованием динамических методов используется предпосылка стабильности
валюты, в которой оцениваются денежные потоки. На практике эта предпосылка
реализуется при помощи применения сопоставимых цен (с возможной последующей
корректировкой результатов с учетом прогнозных темпов инфляции) либо
использования для расчетов стабильной иностранной валюты. Второй способ более
целесообразен в случае реализации инвестиционного проекта совместно с
зарубежными инвесторами.

Безусловно, оба эти способа далеки
от совершенства: в первом случае вне поля зрения остаются возможные изменения
структуры цен; во втором, помимо этого, на конечный результат оказывает влияние
также изменение структуры валютных и рублевых цен, инфляция самой иностранной
валюты, колебания курса и т.п.

В этой связи возникает вопрос о
целесообразности применения динамических методов анализа производственных
инвестиций вообще: ведь в условиях высокой неопределенности и при принятии
разного рода допущений и упрощений результаты соответствующих вычислений могут
оказаться еще более далеки от истины. Следует отметить, однако, что целью
количественных методов оценки эффективности является не идеальный прогноз
величины ожидаемой прибыли, а, в первую очередь, обеспечение сопоставимости
рассматриваемых проектов с точки зрения эффективности, исходя из неких
объективных и перепроверяемых критериев, и подготовка тем самым основы для
принятия окончательного решения.

Подводя итог, хочется отметить, что
применение любых, даже самых изощренных, методов не обеспечит полной
предсказуемости конечного результата, поэтому основной целью использования
предложенной в курсовой работе схемы является не получение абсолютно точных
результатов эффективности реализации проекта и его рискованности, а
сопоставление предложенных к рассмотрению инвестиционных проектов на основе
унифицированного подхода с использованием по возможности объективных и
перепроверяемых показателей и составление относительно более эффективного и
относительно менее рискованного инвестиционного портфеля.

Список литературы

инвестиция финансирование
прибыльность дисконтирование

1.      Виленский П.Л., Лившиц В.Н. Оценка эффективности
инвестиционных проектов с учетом реальных характеристик экономической среды //
Аудит и финансовый анализ. — 2000. №3. с. 97-137.

2.      Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль
инвестиционной деятельности: методология и практика. — М.: Финансы и
статистика, 2001. — 350 с.

.        Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный
курс: в 2-х т. — СПб.: Экономическая школа, 2001.

.        Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. — СПб.: Питер, 2001.

.        Кулаков Н.Ю., Подоляко С.В. Расчет доходности инвестиционных
проектов в случае нестандартных финансовых потоков. — М.: Сборник научных
трудов, РосЗИТЛП, 2004.

.        Лытнев О.Н., Основы финансового менеджмента. Курс лекций.
— М.: Дело, 2001.

.        Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебник для вузов /
Под ред. М.В. Грачёвой. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — с. 34

.        Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебник для вузов /
Под ред. М.В. Грачёвой. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — с. 99.

.        Марголин А.М. Инвестиции: Учебник. — М.: РАГС, 2022. — с.
152

.        Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов.
Москва, Финансы и статистика, 2000 г.

.        Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы
подготовки и анализа. — М.: Издательство БЕК, 2007.

.        Устав ТОО «Караганды-Нан»

.        Финансовая отчетность ТОО «Караганды-Нан» за 2022-2022
гг.

14.    Финансы предприятий: Учебник
для вузов/ Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др.; — 2-е изд., перераб. и
доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002 г.

15.    Беренс В. Хавранек П.М.
Руководство по оценке эффективности инвестиций. — М.: АОЗТ «Интерэксперт»,
«Инфра-М», 1995. — 528 с.

.        Пересада А.А. Основы
инвестиционной деятельности. — К.: «Издательство Либра» ООО, 1996. — 344 с.

.        Ковалев В.В. Методы оценки
инвестиционных проектов. Москва, Финансы и статистика, 2000 г.

.        Бланк И.А. Управление
инвестиционными предприятиями. — К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. — 480 с.

.        Финансы: Учебник / Под ред.
Мельникова В.Д., Ильясова К.К. — Алматы, 2000

20.    Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы
подготовки и анализа. — М.: Издательство БЕК, 2007.

Оцените статью
Бизнес Болика