Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги

Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги Инвестиции

Оиннома

                   «Тасдиқ  карда   шуд»

                  бо Фармоиши Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ

                   ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

                    № 37 аз «11» июни 2022 с.

Оинномаи Корхонаи воҳиди давлатии «Тоҷинвест»

дар назди Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи

амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

     1. Муқарароти умумӣ 

     1.1. Оинномаи мазкур таъсис ва тартиби фаъолияти Корхонаи воҳиди давлатии «Тоҷинвест» дар назди Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки минбаъд ҳамчун «Корхона» номбурда мешавад муайян менамояд.

    1.2. Муассиси Корхона Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки минбаъд ҳамчун «муассис» номбурда мешавад.

    1.3. Номи пурраи расмии Корхона бо забони тоҷикӣ: 

        — Корхонаи воҳиди давлатии «Тоҷинвест» дар назди Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон; шакли кӯтоҳкардашуда: 

        — КВД «Тоҷинвест» дар назди Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

     Номи пурраи расмии Корхона бо забони русӣ:

        — Государственное унитарное предприятие «Таджинвест» при Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан; шакли кӯтоҳкардашуда:
— ГУП «Таджинвест» при Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.

     Номи пурраи расмии Корхона бо забони англисӣ:

       — “Tajinvest” State Unitary Enterprise under State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan; шакли кӯтоҳкардашуда:
“Tajinvest” SUE under State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan.

1.4. Суроғаи Корхона: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шотемур 27.

 2.1. Мақоми ҳуқуқии Корхона

    2.1. Корхона мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурӣ ва Оинномаи мазкур фаъолият менамояд.

    2.2. Корхона шахси ҳуқуқӣ буда, фаъолияти хоҷагидориро амалӣ менамояд. Тавозун ва суратҳисоби худро дар бонк ва дигар муассисаҳои қарзӣ дорад. Инчунин, дорои муҳри расмӣ бо рамзи давлатии  Ҷумҳурии Тоҷикистон, номи худ, бланк ва нишони молӣ мебошад.

2.3. Корхона аз лаҳзаи ба қайд гирифта шуданаш дар мувофиқа бо оинномаи тартибдодашуда, ҳамчун шахси ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад.

2.4. Корхона аз номи худ метавонад ҳуқуқи молумулкӣ ва ғайри молумулкиро ба даст орад, уҳдадориҳоро иҷро кунад ва дар суд ба ҳайси даъвогар ё ҷавобгар баромад намояд.

2.5. Корхона барои молумулки доштааш ҷавобгӯ мебошад. Корхона барои уҳдадориҳои муассис ҷавобгӯ нест ва баръакс муассис барои уҳдадориҳои Корхона ҷавобгӯ намебошад. Агар сабаби муфлисшавии шахси ҳуқуқӣ муассисон (иштирокчиён), молики молу мулки  шахси ҳуқуқӣ ё шахси дигаре бошанд, ки ҳуқуқи додани дастурҳои ҳатмиро ба шахси ҳуқуқӣ ё ба тариқи дигар имконияти муайян намудани амалҳои онро доранд, ба зиммаи чунин ашхос дар сурати нарасидани молу мулки шахси ҳуқуқӣ мумкин аст аз рӯи уҳдадориҳои он масъулияти иловагӣ гузошта шавад.

2.6. Корхона метавонад ҳамчун шахси ҳуқуқӣ, бо розигии муассис мувофиқи тартиботи муқарраргардида, бо тариқи интиқоли як қисми сармояи худ барои пешбурдани фаъолияти хоҷагидорӣ, корхонаи дигареро таъсис диҳад (корхонаи фаръӣ). Дар ин маврид корхона ҳамчун муассиси корхонаи фаръӣ, оинномаи онро тасдиқ менамояд.

2.7. Корхона метавонад бо розигии муассис филиал ва намояндагиҳои худро ташкил намояд. 

 Мақсад ва мароми фаъолияти Корхона

3.1. Корхона бо мақсади амалӣ намудани фаъолияти сармоягузорӣ, муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ ва ҷалби сармояҳо ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, тариқи пешниҳод намудани хизматрасониҳо ба сармоягузорони дохилию хориҷӣ таъсис дода шудааст.

3.2. Корхона ташкилоти тиҷоратӣ буда, дорои ҳуқуқу уҳдадориҳое мебошад, ки баҳри амалӣ намудани фаъолияти баёнгардида аз он истифода мекунад. 

Самти асосии фаъолияти Корхона иҷро намудани хизматрасониҳои зерин мебошад: 

ҷалб намудани сармоягузориҳои мустақими дохилию хориҷӣ; 

мусоидат дар рушди фаъолияти сармоягузории субъектҳои дохилию хориҷӣ; 

таъсис додани намояндагиҳо дар дохил ва хориҷи кишвар оид ба ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷию дохилӣ; 

таъсис додани ширкатҳои молиявию лизингӣ барои сармоягузории лоиҳаҳои сармоягузорӣ;

мусоидат намудан дар таҳия, омодасозӣ ва баимзорасонии шартномаҳои байналмиллалӣ оид ба фаъолияти сармоягузории хориҷию ватанӣ; 

омӯзиш, таҳлил ва ташхиси лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва нақшаҳои тиҷоратӣ;

мусоидат дар банақшагирии тиҷоратӣ, коркарди асоснокии техникӣ-иқтисодӣ ва омода намудани дастаи ҳуҷҷатҳои лоиҳаҳои сармоягузорӣ; 

иштирок дар хазинаҳои муассисии корхонаҳои муштарак аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи сармоягузории мустақими хориҷию дохилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

татбиқи фаъолияти лоиҳаҳои сармоягузорӣ аз номи мизоҷони Корхона дар асоси шартномаву ваколатнома;

омода намудани пешниҳодҳо оид ба беҳтаргардонии тадбирҳо, беҳбудии фазои сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин оиди такмили қонунгузорӣ ва рушди ҳамкориҳои сармоягузорӣ; 

хулоса, таҳлил ва таъмини пешравиҳои минбаъдаи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва фаъолияти намояндагиҳои Корхона; 

мусоидат дар фаъолияти мақомотҳои давлатӣ дар ҳамкорӣ бо сармоягузорон; 

тартибдиҳӣ ва омӯзиши шартномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки ба лоиҳаҳои сармоягузорӣ тааллуқ доранд;

мусоидат дар гирифтани ҳама гуна ризоиятҳо ва иҷозатномаҳо барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

гузаронидани таҳлил ва тартиби иҷроиши истеҳсолию-техникӣ, иқтисодӣ, экологӣ, молиявӣ, андоз ва дигар шароитҳои бастани шартномаҳо; 

дар мувофиқа бо муассис ташкил ва гузаронидани саммитҳо, форумҳо, семинарҳо, конфронсҳо ва дигар чорабиниҳои давлатӣ, ғайридавлатӣ ва байналмиллалӣ дар ҷумҳурӣ ва берун аз он бо мақсади самаранокии баргузории чорабиниҳо, муаррифии имкониятҳои сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби сармоягузориҳо;

ҳамоҳангсозии фаъолияти шӯроҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи тиҷоратӣ;

омодасозӣ ва иштирок дар ҷаласаҳои шӯроҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи тиҷоратӣ;

мулоқотҳои мунтазам бо аъзоёни шӯроҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи тиҷоратӣ бо мақсади самаранокии фаъолият дар масъалаи ҷалби сармояҳо ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ;

таҳия, омодасозӣ ва нашри маводҳои маълумотӣ ҷиҳати муаррифии имкониятҳои сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби сармоягузориҳо;

машваратҳо оиди масъалаҳои ҳуқуқӣ, қонунгузории андоз, фаъолияти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гузаронидани амалиётҳои ҳуқуқии минбаъда;

хизматрасониҳои машваратӣ оиди масъалаҳои маъмурӣ, амалиётӣ ва хоҷагидории субъектҳои шахси воқеӣ ва намояндагиҳои хориҷӣ;

хизматрасониҳои машваратӣ оид ба масъалаҳои иқтисодиёти беруна ва  фаъолияти сармоягузорӣ;

мусоидат дар ҳалли масъалаҳо оид ба андозбандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

мусоидат дар ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ ва гузаронидани назорати аудиторӣ;

бастани шартнома бо субъектҳои дохилию хориҷии хоҷагидорӣ оид ба пешниҳоди хизматрасониҳо;

мусоидат дар гирифтани иҷозатномаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои омодасозии штамп ва муҳр;

хизматрасонӣ ба намояндагиҳои хориҷӣ дар гирифтани гувоҳномаи махсуси андозсупорандагон (РМА);

хизматрасонӣ ба намояндагиҳои хориҷӣ дар кушодани суратҳисобҳои бонкӣ;

пешниҳоди хизматрасониҳо дар бақайдгирии давлатии намояндагиҳои дохилию хориҷӣ дар ҶумҳурииТоҷикистон;

дарёфт ва омода намудани мутахассисони ботаҷриба;

бо кор таъмин кардани шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси шартномаҳои хизматӣ дар намояндагиҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

мусоидат дар таъминоти маълумотдиҳӣ, компютеркунонӣ ва телефония;

мусоидат дар гирифтани таҷҳизоти ҳисоббарорию ташкилотӣ ва хизматрасонии техникии онҳо;

мусоидат дар ҷустуҷӯи лоиҳаҳои афзалиятнок, ташкили фаъолияти сармоягузорӣ ва инкишофи тафаккур;

ташкили бонки маълумотии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва феҳристи корхонаҳои тиҷоратӣ;

хизматрасонии машваратӣ оид ба додугирифти маълумот вобаста ба қонунгузорӣ ва имкониятҳои сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

гузаронидани машварат ва хотиррасон намудани ҷамъиятҳои тиҷоратӣ аз муштариёни сармоягузории мамлакат;

омӯзиш ва таҳлили бозори дохилию хориҷӣ. 

3.3. Навъҳои фаъолияте, ки бо доштани иҷозатнома амалӣ карда мешаванд, пас аз гирифтани иҷозатнома иҷро карда мешаванд.

3.4. Мувофиқи қонунгузориии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкур Корхона метавонад, дигар амалиётҳои тиҷоратие, ки ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат намекунанд, иҷро намояд.

3.5. Корхона ҳуқуқ дорад, ки бо риояи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чорчӯбаи мақсаду вазифаҳои худ, муносибатҳои иқтисодии хориҷиро низ иҷро намояд. Бо ин мақсад Корхона имкон дорад: 

— амалиётҳои воридотию содиротиро иҷро намояд; 

— корхонаҳои муштарак ва дигар навъи корхонаҳоро бо иштироки сармоягузорони хориҷӣ таъсис диҳад; 

— ҳамкориҳои илмӣ-техникӣ ва истехсолиро бо ташкилотҳои мамлакатҳои хориҷӣ амалӣ намояд; 

— дар намоишгоҳҳои байналмиллалӣ, ярмаркаҳо ва биржаҳои дар ҳудуди Тоҷикистон ва берун аз он иштирок намояд; 

3.6. Даромаде, ки дар натиҷаи фаъолияти иқтисодии берунаи Корхона бо асъори хориҷӣ ба даст оварда мешавад, пас аз пардохт намудани андоз ба буҷаи давлат, ба суратҳисоби асъории Корхона равона карда мешавад.

 Сармояи оинномавии Корхона.

4.1. Сармояи оинномавии Корхона 10000 сомониро ташкил медиҳад. 

4.2. Маблағи сармояи оинномавии Корхона бояд то замони ба қайди давлатӣ гирифта шудани он аз ҷониби муассис пурра пардохт карда шавад.

4.3. Агар дар охири сол арзиши активҳо аз маблағи сармояи оинномавӣ камтар бошад, пас мувофиқи муқаррароти Оиннома сармояи оинномавӣ низ бояд кам карда шавад. Дар мавриди кам будани арзиши активҳои Корхона аз андозаи муқаррарнамудаи қонунгузорӣ, Корхона барҳам дода мешавад. 

4.4. Кам кардани сармояи оинномавии Корхона танҳо пас аз бо тариқи хаттӣ огоҳ намудани ҳамаи кредиторони он, ки ҳуқук доранд қатъгардонӣ ё пеш аз мухлат иҷро намудани уҳдадориҳои муайянро талаб намоянд, ба амал бароварда мешавад. 

4.5. Зиёдгардонии сармояи оинномавии Корхона бо тартиби муқарарнамудаи қонун амалӣ карда мешавад.

 Ҳуқуқу уҳдадориҳои муассис ва идора намудани Корхона.

5.1. Муассис ҳуқукҳои зеринро дорад: 

— дар идора кардани Корхона иштирок намояд; 

— оид ба фаъолияти Корхона, аз ҷумла бо ҳисоботҳои муҳосибӣ ва дигар ҳуҷҷатгузориҳо маълумот гирад; 

Про бизнес:  Инвестиционная привлекательность регионов – 2019: результаты и основные выводы

— самтҳои асосии фаъолияти Корхонаро муайян намояд;

— ба оиннома тағийроту иловаҳо ворид намояд ва ҳаҷми сармояи оинномавиро тағийр диҳад;

— тасдиқ намудани ҷадвали воҳидҳои кории Корхона;

— роҳбари Корхона, муовини роҳбари Корхона ва сармуҳосиби Корхонаро таъин ва озод намояд.

— ҳисоботҳои солонаи молиявӣ ва тавозуни муҳосибии Корхонаро тасдиқ намояд;

— тартиби тақсимоти даромад ва анҷом додани хароҷотҳоро муайян намояд ва хулосаи комиссияи тафтишотиро тасдиқ намояд;

— бо риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии Корхона қарор қабул намояд;

— дар бораи таъсис додани корхонаи фаръӣ қарор қабул кунад.   

Положение о государственном комитете республики узбекистан по инвестициям (приложение к постановлению км руз от 23.06.2022 г. n 415) | инвестиции | утратившие силу акты | общие вопросы хозяйственной и предпринимательской деятельности | законодательство руз | biznes-bolika.ru

Законодательство РУз/Общие вопросы хозяйственной и предпринимательской деятельности/Утратившие силу акты/Инвестиции/

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению КМ РУз

от 23.06.2022 г. N 415

ПОЛОЖЕНИЕ

о Государственном комитете Республики

Узбекистан по инвестициям

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям (далее — Комитет) является:

уполномоченным государственным органом, ответственным за координацию формирования и реализацию единой государственной инвестиционной политики и привлечения иностранных инвестиций;

уполномоченным органом по централизованному взаимодействию с финансовыми институтами (офис управляющего).

Комитет в своей деятельности подотчетен Кабинету Министров Республики Узбекистан.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, настоящим Положением, а также иными актами законодательства.

3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами государственного управления, органами государственной власти на местах и иными организациями, в том числе международными организациями, международными финансовыми институтами, иностранными правительственными финансовыми организациями и иностранными инвесторами.

4. Решения Комитета, принятые в пределах его полномочий и имеющие нормативно-правовой характер, являются обязательными для исполнения органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти и управления на местах, хозяйствующими субъектами, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.

5. Центральный аппарат Комитета, а также Комитет Республики Каракалпакстан по инвестициям являются юридическими лицами, имеют печать и бланки с изображением Государственного герба Республики Узбекистан со своим наименованием, банковские счета, в том числе в иностранной валюте.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

6. Основными задачами и направлениями деятельности Комитета являются:

координация работы по формированию и проведению единой государственной инвестиционной политики, включая привлечение иностранных инвестиций, направленной на стимулирование расширения объемов инвестирования в отрасли экономики и регионы страны, дальнейшее совершенствование инвестиционного климата в республике, поддержку развития предприятий с участием иностранного капитала;

разработка и реализация мер по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере привлечения иностранных инвестиций и созданию еще более благоприятных условий для расширения инвестиционной деятельности на территории Республики Узбекистан;

участие в формировании, согласование и осуществление мониторинга ежегодных Инвестиционных программ Республики Узбекистан и региональных инвестиционных программ, в том числе в части проектов с иностранными инвестициями, ведение единой базы инвестиционных предложений для привлечения иностранных инвестиций, кредитов и средств финансово-технического содействия;

выработка предложений по развитию и диверсификации направлений инвестиционного сотрудничества Республики Узбекистан с иностранными государствами, международными экономическими и финансовыми институтами, зарубежными банками, фондами, агентствами, компаниями и другими субъектами международного права на взаимовыгодной основе;

координация деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, советников по торгово-экономическим вопросам дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом и постоянных представителей Республики Узбекистан в международных организациях в определении и реализации основных направлений по привлечению иностранных инвестиций, а также осуществлении инвестиционного сотрудничества с международными финансовыми институтами и иностранными инвесторами;

участие в подготовке, согласовании и подписании в установленном порядке международных договоров Республики Узбекистан с зарубежными странами, международными финансовыми институтами, иностранными правительственными финансовыми институтами, ведущими зарубежными компаниями и банковскими структурами по вопросам инвестиционного сотрудничества;

привлечение иностранных инвестиций, прежде всего прямых, кредитов, средств финансово-технического содействия для реализации инвестиционных проектов в сопряженности с отраслевыми инвестиционными программами, комплексными программами социально-экономического развития территорий, программами развития производственной, транспортно-коммуникационной и социальной инфраструктуры;

повышение эффективности использования привлекаемых в экономику страны иностранных инвестиций на основе осуществления системного мониторинга за ходом реализации инвестиционных проектов, проведения анализа деятельности предприятий с участием иностранного капитала, а также выполнения инвестором инвестиционных обязательств, выявление факторов, препятствующих своевременной и эффективной реализации инвестиционных проектов с участием иностранных инвестиций, с принятием оперативных мер по их решению;

выработка рекомендаций по эффективному использованию привлекаемых кредитных ресурсов и средств технического содействия (грантов) международных и иностранных правительственных финансовых институтов, средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, централизованных инвестиций за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и государственных целевых фондов;

организация проведения международных конференций, семинаров, инвестиционных форумов в Республике Узбекистан и за рубежом для широкого информирования иностранных инвесторов об экономическом и инвестиционном потенциале страны;

участие в установленном порядке в деятельности закупочных комиссий по проведению тендера;

координация деятельности проектных институтов и организаций республики в части разработки предпроектной и проектной документации по инвестиционным проектам, прежде всего с участием иностранных инвестиций.

осуществление взаимодействия с соответствующими финансовыми институтами;

разработка предложений по приоритетным направлениям сотрудничества с финансовыми институтами, а также наиболее эффективному использованию привлекаемых займов, кредитов и грантов финансовых институтов для развития отраслей экономики, регионов республики;

координация деятельности министерств и ведомств, ответственных за реализацию проектов с участием финансовых институтов, групп реализации проектов, органов экспертизы, включая осуществление контроля за своевременным предоставлением экспертных заключений по проектной, тендерной и контрактной документации.

7. В соответствии с возложенными задачами Комитет выполняет следующие функции:

а) в области координации работы по формированию и проведению единой государственной инвестиционной политики, разработки и реализации мер по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере привлечения иностранных инвестиций:

разрабатывает предложения по основным направлениям инвестиционной политики Республики Узбекистан на краткосрочную, средне- и долгосрочную перспективы;

проводит системный анализ основных тенденций и прогнозов развития отраслей экономики и территорий страны, в том числе с привлечением международных консалтинговых компаний в целях привлечения иностранных инвестиций, направленных на стимулирование расширения объемов инвестирования;

разрабатывает меры по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере привлечения иностранных инвестиций и расширения инвестиционной деятельности на территории Республики Узбекистан;

осуществляет подготовку предложений по оптимизации государственного и рыночного регулирования в инвестиционной сфере, устранению существующих барьеров, препятствующих притоку инвестиций, активному внедрению информационно-коммуникационных технологий;

координирует работу по реализации органами государственного и хозяйственного управления, органами исполнительной власти на местах и иными организациями единой инвестиционной политики;

содействует предприятиям с иностранными инвестициями во взаимоотношениях с государственными органами;

б) в области формирования, согласования и осуществления мониторинга ежегодных Инвестиционных программ Республики Узбекистан, региональных и отраслевых инвестиционных программ, программ социально-экономического развития территорий, развития производственной, транспортно-коммуникационной и социальной инфраструктуры, а также инвестиционных проектов, повышения эффективности использования привлекаемых в экономику страны иностранных инвестиций:

участвует в подготовке, формировании и согласовании ежегодных Инвестиционных программ Республики Узбекистан, территориальных и отраслевых инвестиционных программ, программ привлечения средств технического содействия (грантов);

вносит предложения в Министерство экономики Республики Узбекистан при формировании ежегодной Инвестиционной программы Республики Узбекистан по включению инвестиционных проектов, в том числе с участием иностранных инвестиций и кредитов (займов);

содействует министерствам и ведомствам в разработке программ социально-экономического развития территорий, развития производственной, транспортно-коммуникационной и социальной инфраструктуры и привлечения в них иностранных инвестиций;

во взаимодействии с Министерством экономики, Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан, а также министерствами, ведомствами и хозяйственными объединениями — инициаторами проектов, организует систему мониторинга за ходом реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан, в том числе инвестиционных проектов с участием иностранных инвестиций и кредитов (займов), выявляет системные проблемы, препятствующие своевременной реализации инвестиционных проектов, и вырабатывает на этой основе предложения по совершенствованию инвестиционных процессов;

осуществляет постоянный мониторинг хода реализации и освоения средств в рамках инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционные программы Республики Узбекистан, региональные и отраслевые инвестиционные программы, программы социально-экономического развития территорий, развития производственной, транспортно-коммуникационной и социальной инфраструктуры, а также прорабатываемых проектов к включению в данные инвестиционные программы;

привлекает специалистов министерств и ведомств, а также местных и зарубежных специалистов для выработки предложений по формированию ежегодных Инвестиционных программ Республики Узбекистан, региональных и отраслевых инвестиционных программ, программ привлечения средств технического содействия (грантов), программ социально-экономического развития территорий, развития производственной, транспортно-коммуникационной и социальной инфраструктуры, в том числе привлечения иностранных инвестиций;

участвует в создании свободных экономических зон на территории Республики Узбекистан и прекращении их деятельности;

Про бизнес:  Инфраструктурные инвестиции: проблемы и перспективы

осуществляет мониторинг развития свободных экономических зон, вносит в административные советы предложения по новым инвестиционным проектам на основе заключений членов административных советов и принимает меры по обеспечению эффективной реализации действующих на территориях свободных экономических зон предприятий с участием иностранных инвестиций;

осуществляет функции рабочего органа административных советов специальных экономических зон;

в) в области привлечения иностранных инвестиций, а также инвестиционного сотрудничества Республики Узбекистан с иностранными государствами, международными финансовыми институтами, иностранными правительственными финансовыми организациями, зарубежными банками, фондами, агентствами, компаниями и другими субъектами международного права:

проводит постоянный анализ потенциальных и перспективных инвестиционных и кредитных рынков для привлечения инвестиций в Республику Узбекистан;

содействует министерствам, ведомствам и другим организациям Республики Узбекистан в привлечении иностранных инвестиций и кредитов (займов), в первую очередь прямых иностранных инвестиций и кредитов (займов) и средств технического содействия (грантов), а также их эффективного использования;

оказывает содействие в создании инвестиционных компаний в зарубежных странах с участием государственных компаний для реализации стратегически важных инвестиционных проектов;

осуществляет в установленном порядке аккредитацию представительств иностранных коммерческих организаций на территории Республики Узбекистан и иностранных работников указанных представительств;

создает и внедряет программные продукты, позволяющие иностранному инвестору оперативно получать информацию об инвестиционном потенциале республики;

взаимодействует с финансовыми институтами и иностранными инвесторами по вопросам привлечения инвестиций, реализующими приоритетные инвестиционные проекты, по принципу «одно окно»;

изучает, обобщает и осуществляет подготовку с международными финансовыми институтами, иностранными правительственными финансовыми организациями, зарубежными банками, фондами, агентствами, компаниями и другими организациями предложений, перспективных и текущих программ по привлечению их к участию в реализации инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для республики;

проводит анализ инновационных и высокотехнологичных проектов за рубежом и на его основе вносит в Министерство экономики Республики Узбекистан инвестиционные предложения для формирования новых, перспективных в условиях Республики Узбекистан, инвестиционных проектов;

участвует в формировании портфеля приоритетных и перспективных инвестиционных проектов и программ привлечения средств технического содействия (грантов), в том числе направлений развития производственной и социальной инфраструктуры, определенных Кабинетом Министров, а также содействует привлечению иностранных государств, международных финансовых институтов, иностранных правительственных организаций, зарубежных банков, фондов, агентств, компаний на основе долгосрочных прогнозов, приоритетов экономического развития и структурных преобразований;

проводит учет и анализ потоков иностранных инвестиций и кредитов (займов), прежде всего прямых иностранных инвестиций и кредитов (займов), а также средств технического содействия (грантов), изучает и обобщает мировой опыт по их привлечению и стимулированию;

формирует и постоянно обновляет единую базу приоритетных и перспективных проектов для привлечения иностранных инвестиций и кредитов (займов), передовых технологий, а также средств технического содействия (грантов);

оказывает методическую помощь предприятиям с иностранными инвестициями;

разрабатывает, а также согласовывает разрабатываемые министерствами, ведомствами, хозяйственными объединениями и органами исполнительной власти на местах «дорожные карты» и программы сотрудничества с финансовыми институтами, а также по рациональному использованию привлекаемых займов, кредитов и грантов финансовых институтов для развития отраслей экономики, регионов республики;

г) в области координации деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, советников по торгово-экономическим вопросам дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом и постоянных представителей Республики Узбекистан в международных организациях в определении и реализации основных направлений по привлечению иностранных инвестиций, а также осуществлении инвестиционного сотрудничества с международными финансовыми институтами и иностранными инвесторами:

оказывает содействие инициаторам проектов в республике в установлении взаимовыгодных контактов с иностранными инвесторами;

координирует работу советников по торгово-экономическим вопросам дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом и постоянных представителей Республики Узбекистан в международных организациях;

разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию деятельности института торгово-экономических советников дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом;

заслушивает ежегодно отчеты советников по торгово-экономическим вопросам дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом о проделанной работе по привлечению прямых иностранных инвестиций и передовых технологий в отрасли экономики и развитие инфраструктуры, средств технического содействия (грантов), кредитов для реализации приоритетных программ и проектов, а также предложений по дальнейшему укреплению и расширению инвестиционного сотрудничества Республики Узбекистан с зарубежными странами;

содействует установлению производственного и научно-технического сотрудничества субъектов предпринимательства республики с зарубежными компаниями, а также созданию совместных предприятий и развитию других форм совместного предпринимательства;

оказывает содействие субъектам предпринимательства и иным лицам республики в поиске иностранных инвесторов, установление долгосрочных партнерских связей, а также методическое содействие в подготовке проектных предложений и других необходимых материалов для привлечения прямых иностранных инвестиций;

д) в области участия в подготовке, согласовании и подписании в установленном порядке международных договоров Республики Узбекистан с зарубежными странами, международными финансовыми институтами, иностранными правительственными финансовыми институтами, ведущими зарубежными компаниями и банковскими структурами по вопросам инвестиционного сотрудничества:

согласовывает с министерствами, ведомствами и другими организациями Республики Узбекистан условия международных и инвестиционных договоров и вносит предложения по их заключению;

участвует в заемных и иных переговорах с международными финансовыми институтами, иностранными правительственными финансовыми институтами, банковскими структурами;

ведет базу данных подписанных международных договоров Республики Узбекистан по вопросам инвестиционного сотрудничества, осуществляет постоянный мониторинг за их выполнением и вносит соответствующую информацию и предложения в Кабинет Министров;

представляет интересы Республики Узбекистан и участвует в работе международных экономических организаций, международных мероприятиях, посвященных инвестиционной тематике, принимает иностранные делегации, прибывающие в Республику Узбекистан для обсуждения и решения вопросов инвестиционного сотрудничества;

обеспечивает системный мониторинг за надлежащей реализацией договоренностей, достигнутых по итогам служебных командировок должностных лиц органов государственного и хозяйственного управления, а также визитов представителей иностранных государств, международных организаций, негосударственных структур и деловых кругов в Республику Узбекистан в целях развития международных отношений в сфере инвестиционного сотрудничества;

е) в области подготовки и согласования тендерной (конкурсной) документации инвестиционных проектов, а также координации деятельности проектных организаций:

проводит анализ мирового рынка передовых технологий и оборудования, отвечающих современным требованиям по производительности, качеству и конкурентоспособности производимой продукции, энерго- и ресурсосбережению;

координирует деятельность министерств, ведомств, хозяйственных объединений и органов исполнительной власти на местах, включенных в программы реализации проектов и развития отраслей экономики, регионов республики

ж) в области организации проведения международных конференций, семинаров, инвестиционных форумов в Республике Узбекистан и за рубежом для широкого информирования иностранных инвесторов об экономическом и инвестиционном потенциале страны:

организовывает и участвует в международных конференциях, семинарах, инвестиционных форумах в Республике Узбекистан и за рубежом для широкого информирования иностранных инвесторов об экономическом и инвестиционном потенциале страны;

согласовывает проводимые государственными органами международные инвестиционные и экономические форумы и иные международные инвестиционные и экономические мероприятия;

обеспечивает постоянное информирование офисов управляющих международных финансовых институтах от Республики Узбекистан об осуществляемом взаимодействии с соответствующими международными финансовыми институтами;

прорабатывает и утверждает графики рабочих встреч миссий финансовых институтов.

8. Комитет осуществляет возложенные на него задачи и функции непосредственно, а также через свои территориальные подразделения и иные подведомственные ему организации.

ГЛАВА 3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИТЕТА

9. Для выполнения возложенных на него задач и функций Комитет имеет право:

запрашивать и получать документы, статистические данные, отчеты, аналитические материалы, заключения и иную информацию от органов государственного и хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах и других государственных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, а также иметь доступ к Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций;

направлять в органы государственного и хозяйственного управления, органы исполнительной власти и управления на местах предложения по совершенствованию условий для иностранных инвесторов;

осуществлять в установленном порядке обмен информацией с уполномоченными органами зарубежных государств по инвестиционным вопросам;

проводить конференции, семинары, симпозиумы, выставки, ярмарки и другие мероприятия в пределах своей компетенции, а также принимать участие в аналогичных мероприятиях, проводимых иными организациями;

устанавливать контакты с международными, зарубежными и национальными организациями в целях совместной выработки мер, направленных на улучшение инвестиционного климата, обеспечения гарантий и защиты прав иностранных инвесторов;

по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами, органами исполнительной власти на местах, а также участниками внешнеэкономической и инвестиционной деятельности, заслушивать их ответственных лиц по вопросам проведения инвестиционной деятельности;

запрашивать и получать на регулярной основе от дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом аналитические материалы, отчеты о проделанной работе по привлечению прямых иностранных инвестиций и передовых технологий в отрасли экономики и развитии инфраструктуры, средств технического содействия (грантов), кредитов для реализации приоритетных программ и проектов, а также предложений по дальнейшему укреплению и расширению инвестиционного сотрудничества Республики Узбекистан с зарубежными странами;

подготавливать и вносить на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по созданию свободных экономических зон;

самостоятельно или через подведомственные организации размещать заказы на осуществление печати, тиражирование, создание рекламной и иной продукции, демонстрирующей инвестиционный потенциал республики (рекламные аудио-видео материалы и брошюры, карты и другие рекламно-информационные материалы);

Про бизнес:  Инвестиции для всех: как понять, что пора инвестировать, какие инструменты выбрать и считать ли инвестициями вложения в недвижимость и золото | Медиа Нетологии

проводить переговоры с представителями зарубежных государств, международных и иностранных организаций по вопросам привлечения инвестиций в Республику Узбекистан;

создавать инвестиционные фонды с участием зарубежных партнеров для финансирования приоритетных инвестиционных проектов;

при необходимости оплачивать в национальной валюте за счет средств внебюджетного фонда Комитета, проживание и транспортные расходы на территории республики иностранных делегаций, прибывших в Республику Узбекистан по официальному приглашению Комитета и его территориальных подразделений по согласованию с Комитетом;

осуществлять взаимообмен информацией с уполномоченными органами и организациями зарубежных стран, через дипломатические представительства Республики Узбекистан за рубежом, получая для этой цели от государственных органов, юридических и физических лиц — инициаторов проектов необходимые материалы;

осуществлять мониторинг хода исполнения инвестиционных обязательств соответствующими органами государственного и хозяйственного управления, органами исполнительной власти на местах, субъектами предпринимательства и иными лицами;

создавать официальные веб-сайты, размещая во всемирной информационной сети Интернет, а также страницы в социальных сетях, для широкого освещения своей деятельности;

создавать консультативно-совещательные органы (рабочие группы, комиссии, советы) для подготовки предпроектной и проектной документации, детальной экспертизы технологических решений с особым вниманием к оценке «ноу-хау» и проектов «под ключ», а также привлекать к их работе представителей соответствующих ведомств, местных и зарубежных экспертов, с учетом специфики рассматриваемых проектов.

подписывать в процессе взаимодействия с финансовыми институтами от имени Республики Узбекистан корреспонденцию, меморандумы, протоколы и иные документы, необходимые для выполнения возложенных задач;

запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственного и хозяйственного управления информацию, относящуюся к компетенции офиса управляющего;

вносить в Кабинет Министров Республики Узбекистан при необходимости предложения об ускорении проведения конкурсных процедур, сроков экспертизы проектной и тендерной документации, при обеспечении ее высокого качества, а также о перераспределении средств финансовых институтов по согласованию с ними, между компонентами соответствующих проектов;

вносить по согласованию с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан в Кабинет Министров в пределах соответствующей концепции развития уточнения в государственную программу развития по совместному представлению Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям и инициатора проекта — в части проектов с иностранными инвестициями;

по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан утверждать постоянных представителей Республики Узбекистан в финансовых институтах и освобождать их от должности;

заслушивать отчеты должностных лиц министерств, ведомств и групп реализации проектов, ответственных за реализацию проектов с участием финансовых институтов, вырабатывать меры по обеспечению своевременной и эффективной их реализации с приглашением исполнителей проектов.

Комитет может иметь и иные права в соответствии с законодательством.

10. Комитет в пределах своих полномочий вправе принимать нормативно-правовые акты, являющиеся обязательными для органов государственного управления, органов исполнительной власти на местах, иных организаций, должностных лиц и граждан.

Комитет вправе, в необходимых случаях, издавать с другими министерствами, государственными комитетами и ведомствами совместные постановления и иные акты.

11. Комитет несет ответственность за эффективное выполнение возложенных на него задач и функций.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

12. Комитет возглавляет председатель, утверждаемый Президентом Республики Узбекистан по представлению Премьер-министра Республики Узбекистан и освобождаемый им от должности.

Председатель Комитета имеет двух первых заместителей и заместителей, назначаемых и освобождаемых от должности Президентом Республики Узбекистан.

13. Председатель Комитета:

осуществляет общее руководство деятельностью Комитета и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и функций;

представляет Комитет в государственных органах и иных организациях, либо выдает доверенности и (или) полномочия от имени Комитета;

утверждает штатное расписание центрального аппарата и территориальных управлений Комитета в пределах установленной общей штатной численности, а также смету расходов центрального аппарата Комитета, его территориальных управлений и подведомственных организаций;

распоряжается в установленном порядке выделенными Комитету финансовыми и материальными средствами;

утверждает в установленном порядке структуру и положения о подразделениях центрального аппарата и территориальных управлений, а также уставы подведомственных организаций, в том числе на заседаниях акционерных обществ;

в установленном порядке назначает и освобождает от должности работников центрального аппарата Комитета, руководителей территориальных управлений, подведомственных организаций;

назначает на должность и освобождает от должности советников по торгово-экономическим вопросам дипломатических представительствах республики за рубежом и постоянных представителей в Республике Узбекистан в международных и зарубежных финансовых институтах по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, определяет полномочия, обязанности и степень ответственности первого заместителя и заместителей председателя, других должностных лиц Комитета, территориальных управлений и подведомственных организаций;

при необходимости вносит изменения в структуру центрального аппарата, Комитета Республики Каракалпакстан по инвестициям и территориальных управлений Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям в установленной предельной общей штатной численности работников;

издает приказы и указания, обязательные для исполнения работниками Комитета, территориальных подразделений и подведомственных организаций;

в целях стимулирования работников и укрепления материально-технической базы Комитета, а также советников по торгово-экономическим вопросам дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом, образовывает внебюджетный Фонд развития и материального поощрения и утверждает его Положение по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан.

Председатель имеет иные полномочия в соответствии с законодательством.

14. Заместители председателя Комитета:

осуществляют непосредственное руководство курируемыми подразделениями Комитета и несут персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и функций по закрепленным за ними вопросам;

осуществляют иные функции, возложенные на них председателем Комитета.

15. Назначение на должность и освобождение от должности:

председателя Комитета Республики Каракалпакстан по инвестициям осуществляется Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан по согласованию с председателем Комитета;

начальников территориальных управлений Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям осуществляется председателем Комитета по согласованию с хокимами соответствующих областей и города Ташкента;

советников по торгово-экономическим вопросам дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом и постоянных представителей Республики Узбекистан в международных и зарубежных финансовых институтах осуществляется председателем Комитета по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Координация деятельности советников по торгово-экономическим вопросам в дипломатических представительствах Республики Узбекистан за рубежом осуществляется Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям совместно с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.

16. В Комитете образуется коллегия в составе председателя Комитета (председатель коллегии), его заместителей, а также руководителей подразделений центрального аппарата Комитета, координирующих основные направления деятельности Комитета.

Численность и персональный состав коллегии утверждаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан по представлению председателя Комитета.

17. Коллегия рассматривает вопросы, связанные с:

подготовкой и реализацией основных направлений деятельности Комитета, предусмотренных настоящим Положением;

подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров на должности, входящие в номенклатуру Комитета;

заслушиванием отчетов руководителей территориальных органов и подведомственных организаций по итогам полугодий;

укреплением исполнительской дисциплины по реализации задач, определенных законодательством, повышением персональной ответственности руководителей и работников Комитета за обеспечение своевременной и качественной их реализации.

Коллегия может рассматривать и иные вопросы, относящиеся к компетенции Комитета.

18. На заседания коллегии могут быть приглашены руководители других министерств, государственных комитетов, ведомств, органов исполнительной власти на местах, иных организаций по вопросам, входящим в полномочия Комитета.

Коллегия считается правомочной, если на заседании присутствует более половины ее состава. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов.

19. Решения коллегии реализуются постановлениями Комитета и приказами председателя. В случае наличия разногласий между председателем Комитета и членами коллегии председатель самостоятельно принимает решение, докладывая руководителю соответствующего комплекса Кабинета Министров Республики Узбекистан о возникших разногласиях. Члены коллегии могут также сообщить свое мнение руководителю соответствующего комплекса Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Порядок деятельности коллегии определяется ее регламентом, утверждаемым коллегией.

20. Заработная плата работников системы Комитета состоит из должностного оклада, премий, доплат и надбавок, поощрительных выплат, а также дополнительного материального стимулирования, предусмотренных законодательством и Положением о внебюджетном Фонде развития и материального поощрения.

ГЛАВА 5. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ И ДРУГИЕ

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КОМИТЕТА

21. В целях формирования предложений по разработке инвестиционной политики с привлечением международного опыта при Комитете создается консультативный совет, состоящий из местных и зарубежных экспертов в инвестиционной сфере, из научно-технических кругов, юриспруденции и других отраслей (сфер).

Состав консультативного совета ежегодно утверждается председателем. Решения консультативного совета несут рекомендательный характер.

Порядок деятельности консультативного совета определяется его регламентом, утверждаемым председателем Комитета.

22. По согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан на основе договора Комитетом могут привлекаться зарубежные компании и отдельные специалисты в инвестиционной сфере для работы в центральном аппарате Комитета и его подведомственных подразделениях.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

23. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляются в порядке, установленном законодательством.

«Собрание законодательства Республики Узбекистан»,

3 июля 2022 г., N 26, ст. 585

«Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан»,

2022 г., N 6, ст. 116

Оцените статью
Бизнес Болика